Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR på grønn frokost

Rudolf Meissner forklarer hva i all verden sirkulær økonomi er på frokostmøtet til Grønn By.

Framtiden er sirkulær og forretningsmulighetene er mange sier Rudolf Meissner.

7.september møtte godt over 100 representanter fra både private og offentlige bedrifter til Grønn By sitt frokostmøte hos Block Berge Bygg på Klepp. Dagens møte gikk under fanen «Sirkulær økonomi – vi tar utfordringene på EU på alvor!».

Sirkulær økonomi – hva  i all verden er dette?

Rudolf Meissner, fagansvarlig Renovasjon avd. gjenvinning hos IVAR IKS åpnet med at sirkulær økonomi for så vidt ikke er noe nytt – men at etter at EU-kommisjonen i desember 2015 la fram sin Sirkulærøkonomi-pakke «Europa 2020» har sirkulær økonomi fått ett meget høyt fokus i EU.  EU`s Circular Economy Package er en politisk plan for økonomisk vekst og sysselsetting, innovasjon og økt konkurransekraft, forsyningssikkerhet og klima- og miljøbeskyttelse.

Målet med sirkulær økonomi er at alt vi forbruker skal gå i ett kretsløp. Vi skal ha lavest mulig materialforbruk, minst mulig avfall, og vi må ha en smart ressursutnyttelse sier Meissner.

Skyhøyt forbruk

Poenget er at vi ikke har råd til å fortsette med det høye forbruket som vi har nå. Undersøkelser viser for eksempel at hver Europeer leverer inn 0,3 tonn til forbrenning og 2,2 tonn til søppeldynga. Men i tillegg kommer det mer enn 14 tonn på utvinning og import av naturressurser, inkludert energibærere. Det sier seg selv at dette ikke kan fortsette sier Meissner.

Milepæler fram mot 2030

Den pågående revisjonen av rammedirektivet for avfall, samt EU-direktivet for emballasjeavfall har satt konkrete og hårete mål for gjenvinning som og skal gjennomføres lokalt.  Eksempelvis skal 65% av alt kommunalt avfall materialgjenvinnes innen 2030,  I dag gjenvinnes 38% - så her må noe skje påpeker Meissner. Materialgjenvinningsgraden for emballasjeavfall skal økes til 75% innen 2030 for å nevne noe.

Muligheter istedenfor begrensninger

Meissner legger ikke skjul på at dette vil gi noen utfordringer, men at med de nye kravene og kommer muligheter i form av redesign av både forretningsmodeller og produkter. Myndighetene må komme på banen og belønne bedrifter som satser på grønne løsninger, herunder sirkulær økonomi. «…Jeg er en avfallsmann»…sier Meissner men vi må tenke bredere for en bærekraftig framtid. Det vil bli krav om produkter med lengre levetid, flere og flere vil se fordelene med delingsøkonomi om det er bedrifter som selger tjenester istedenfor produkter eller bedriftssamarbeid om utnyttelse av biprodukter, eller fokus på resirkulerbarhet, reparasjon og oppgradering - overalt vil det åpne seg for nye forretningsmuligheter.

Framtiden er sirkulærøkonomi sier Rudolf, så hopp på toget – det går nå!

Klikk her for mer informasjon om frokostmøtet og Grønn by