Avtalen er signert mellom Air Liquide Skagen, Lyse, samt de største landbrukssamvirkene i landet; Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder, samt IVAR. Når anlegget står klart, vil det bli landets største biogassanlegg. Aktørene i avtalen sammen inngår i det nyetablerte selskapet Bio Jæren AS.

Inngåelse av den nye avtalen ble i dag markert på Bekkeheien gård i Hå. Bonde Bjørn Ståle Bekkeheien lånte ut verkstedet på gården sin, hvor partene holdt en markering og signerte avtalen. Han er en av mange lokale matprodusenter som ser frem til å levere gjødsel og bidra til produksjon av biogass på Jæren. – Dette har mye å si lokale matprodusenter, og er et viktig skritt for klimaet, presiserte Bekkeheien selv under markeringen.

Husdyrgjødsel inn i produksjonen

650 000 tonn husdyrgjødsel vil kunne inngå i produksjonen, og det totale målet er en produksjon på 130 – 140 GWh, som tilsvarer mellom 13 og 14 millioner liter diesel i året. Ikke bare vil biogassen erstatte fossilt drivstoff, men håndteringen av husdyrgjødselen hos bonden vil gi en betydelig klima- og miljøgevinst. Klimagassbesparelsen fra et biogassanlegg på Jæren vil tilsvare utslipp fra ca. 50.000 personbiler per år.

Bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass har en dobbel miljøeffekt. For det første bidra det til reduserte utslipp av metan, lystgass og CO2 fra gjødsel-håndteringen på gården. For det andre reduseres CO2-utslippene betydelig ved å erstatte diesel innen transport med flytende biogass.  I tillegg vil reststoffene fra produksjonen bli til næringsrik biogjødsel.

Forutsatt investeringsstøtte fra Enova, kan biogassanlegget stå ferdig i 2025.