Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR investerer for framtiden

- Vi sikrer over 300.000 mennesker de beste tjenestene innen vann-, avløp- og renovasjon, sier administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen

Foto: Markus Johansson/BitMap
Tekst: Trude Refvem Hembre/ Rosenkilden

IVAR er et interkommunalt selskap med hovedkontor på Mariero, og med anlegg flere steder i regionen. Fire vannverk leverer drikkevann til de 13 eierkommunene. Et titalls renseanlegg sørger for avløpstjenester for innbyggerne i regionen. I tillegg driver IVAR renovasjonstjenestene for befolkningen i vårt nedslagsområde.


Les hele artikkelen i Rosenkilden.

Topp vannkvalitet

Pedersen kan ikke skjønne hvorfor folk handler inn på flaskevann i stort monn. IVARs drikkevann er nemlig underlagt de strengeste kvalitetskrav for vannhygiene og kjører kontinuerlig overvåking av kvaliteten.
- Det beste drikkevannet får du i springen, smiler toppsjefen.

IVAR kjører vann gjennom en renseprosess for å få vannet fri for virus og bakterier. Vannet skal ha høy kvalitet på smak og lukt. UV-stråling av vannet med infrarødt lys i renseprosessen, er en teknologi som blir benyttet. Pedersen tilføyer at Norge ligger lagt framme i verdenssammenheng på teknologi innenfor dette feltet.

- Ved å lede vannet gjennom marmorfilter, reguleres PH-verdien til den ideelle PH-verdien på 8,3. I gjennomsnitt blir 1800 liter i sekundet renset, og totalt 44 millioner kubikkmeter i året.

Ny generasjon anlegg

For tiden pågår det store utbygginger av flere IVAR-anlegg. Vannbehandlingsanlegget på Langevatn utenfor Ålgård oppgraderes for å bedre både kvalitet og kapasitet. Byggingen startet i 2014 og er beregnet ferdigstilt i løpet av 2017.

- Dette er en stor satsing for oss og vi investerer 1,1 milliarder kroner i anlegget som har et samlet bruttoareal på 21.000 kvadratmeter, forteller Pedersen. Han legger til at de vil få en større forsyning fra vannene i Bjerkreim og Birkeland i forbindelse med utbyggingen.

I tillegg skal det bygges et nytt sorteringsanlegg på Forus som har en investeringsramme på rundt 600 millioner kroner. 

- Hensikten med anlegget er å sortere ut husholdningsavfall for å kunne hente ut mer til gjenvinning. I dag er 50% av avfallet plast og kun 7 % blir gjenvunnet. Målet er å gjenvinne 100 % av plasten, forteller Pedersen.


Konkurransedyktig

- Hvordan kan innbyggerne i regionen være trygge på at IVAR er best på disse tjenestene?

- Vi scorer høyt på de fleste områder i nasjonale undersøkelser. Fire av våre eierkommuner, Sola, Klepp, Sandnes og Hå er blant de billigste i landet på tjenestene mot sine innbyggere. Det betyr jo at vi drifter effektivt! Videre er vi i fremste rekke på teknologi og tjenester, og på topp innen kompetanseområdene. Det er godt gjort med tanke på lønnspresset som har vært i regionen, svarer Pedersen fornøyd.

- Hva er du mest stolt over ved selskapet ditt?

- Vi kan tilby trygge arbeidsplasser i et langsiktig perspektiv. Oljenedturen har ikke vært en ulempe for oss. Vi har hatt stor pågang av kompetente folk som vil jobbe hos oss. Jeg tror folk trives veldig godt hos oss. Medarbeiderundersøkelsene kan i alle fall tyde på det. Vi har eksepsjonelt lavt sykefravær – tror det ligger på rundt 4 % og har nesten ikke turnover.

- Hva er visjonen?

- Vi skal levere de beste tjenestene til konkurransedyktige priser. I tillegg har vi satt oss mål om å være en pådriver for regional utvikling. Vi har en enormt viktig rolle, for alle er avhengig av vann og avløp. Slikt sett danner vi grunnlaget for næringsutvikling i regionen.

Han forteller at historien om IVAR i stor grad er historien om regionen og det interkommunale arbeidet.

Vellykket interkommunal satsing
I IVARs styre finner vi politikere fra ulike partier med styreleder Stanley Wirak i spissen. Eierkommunene velger representanter til representantskapet som igjen velger styre.

- Akkurat nå skrives det bok om selskapets historie som startet med et interkommunalt samarbeid om vann (IV). I 1979 ble flere tjenester lagt til - avløp og renovasjon - og dermed ble navnet utvidet til IVAR. Nå tar IVAR imot og sørger for viderehåndtering av avfall via eierkommunenes innsamlingsordninger. Med tanke på at en rogalending i snitt kaster 450 kilo avfall, blir det omtrent 140.000 tonn avfall som håndteres i løpet av året.

IVAR ivaretar i tillegg avløpstjenestene i regionen, som er det tredje virksomhetsområdet.
På Mekjarvik ligger det største avløpsrenseanlegget til IVAR. Dette renser avløpsvannet som kommer fra innbyggerne i Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes og Gjesdal. Anlegget ble satt i drift i 1992.

Pedersen forteller at anlegget nå oppdateres for å gi innbyggerne renere hav og strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass.

- På grunn av sterk befolkningsvekst i regionen de kommende år, må vi oppdatere anlegget til å kunne håndtere rensekravene, sier han.

I tillegg til å rense avløpsvannet som kommer inn, forvalter IVAR det som er igjen av restproduktet.

- Det slammet som er igjen etter renseprosessen er ferdig, inneholder materialer som vi kan forvalte til en ressurs. Vi lager både gjødsel og biogass av dette.

Gjødslet blir blant annet solgt til kornbønder på Østlandet, mens biogassen går inn på Lyse sitt gassnett og blir tilgjengelig som drivstoff.


Prioriteringer

- I et framtidsperspektiv, hva blir de viktigste strategiske oppgavene for IVAR?

- Vi investerer mye i VAR- sektoren (vann-, avløp- og renovasjon) for å skaffe innbyggerne de beste tjenestene som finnes. Hele tiden jobber vi i et langsiktig perspektiv. Begrepet «sirkulær økonomi» kryper inn fra EU-systemet, og vektlegger en bredere satsing mot bindende avfallsmål og utvikling av ressurseffektivt samfunn. Vi skal ivareta verdiene i de ressursene vi har på en effektiv måte.

Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen er utdannet i Trondheim ved NTNU og har lang ledererfaring fra ulike bedrifter i regionen de siste 30 år, blant annet fra Kværner Rosenberg og Scana Stål. Han påpeker at det alltid er viktig å være i forkant av utviklingen og inngi tillit. Noe som også er sentralt i verdiene IVAR har valgt: Pålitelighet og  engasjement.

- Jeg pleier å si at vi skal prøve å være på framfot, ikke bakfot.


Rammeinfo:

Bedrift: IVAR IKS

Etablert: 1952

Eiere: 13 kommuner (Finnøy, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time)

Forretningsområde: Interkommunalt selskap som driver innen vann, avløp og renovasjon.

Adm. direktør: Kjell Øyvind Pedersen

Ansatte: 230 (185 årsverk)

Omsetning: 600 Millioner NOK (2015)

Internett: www.ivar.no