Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR-gjødsel vekker oppsikt

Som første selskap i Europa produserer IVAR IKS gjødsel fra avløpsslam.

Avløp og slam er noe de fleste tenker på som ubrukelig avfall. Nå har IVAR begynt å resirkulere avløpet ved å lage nytt, miljøvennlig gjødsel. Prislappen er 55 millioner kroner, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge med 5 millioner kroner.

- I lang tid har avløpsslam blitt betraktet som avfall. Nå blir det i økende grad betraktet som en ressurs. Vi lager nå både gjødsel og biogass av dette, sier fagansvarlig for slambehandling i IVAR, Oddvar Tornes.

Internasjonal oppsikt

Den unike gjødselproduksjonen vekker også oppsikt utenfor Norges grenser, og ble i november presentert på Europas mest sentrale konferanse innen slambehandling (European Biosdolids Conference).

- Gjødselfabrikken på Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ) er det første i hele Europa som utnytter slammet til kommersiell gjødselproduksjon, sier Tornes.


IVARs gjødsel ble presentert på Europas mest sentrale konferanse innen slambehandling.

Gjødselen er et mineralorganisk gjødselprodukt og har fått navnet Minorga®. Produktet har en form, størrelse og sammensetning som kan sammenlignes med mineralgjødsel, og er derfor et alternativ til dette.

Gjødselen er testet i feltforsøk gjennom 6 vekstsesonger. Resultatene fra disse forsøkene viser at en balansert Minorga® med 10 % nitrogen, 1,5 % fosfor og 5 % kalium, såkalt Minorga® 10-1-5, tilpasset norsk kornproduksjon, gir samme utbytte og kornkvalitet som konvensjonelle mineralgjødsler.

Salgsarbeidet gjennom selskapet Minorga Vekst AS er i gang, og budsjettet for 2015 legger opp til salg av 2 000 tonn korngjødsel.

Dyrker mat med næring fra avløp

Resultatene av utviklingsarbeidet har vist at Minorga® kan ha flere miljøvennlige konkurransefortrinn sammenlignet med konvensjonelle mineralgjødsler.

Den kanskje viktigste miljøeffekten er at Minorga® balanserer næringsinnholdet rundt slammets innhold av fosfor og kornets behov for dette elementet.

- I dagens slamhåndtering tilføres åkrene uproporsjonale mengder med fosfor i forhold til behovet. Siden Minorga® er en mineralorganisk gjødsel, vil jorda tilføres mold i tillegg til næringselementene. Ikke så store mengder at det slår ut med en gang, men anvendes Minorga® over tid anrikes jorda med organisk materiale som stimulerer den mikrobiologiske aktiviteten og bedrer jordstrukturen, sier Tornes.

Store deler av karbonet, som utgjør ca. 50 % av den organiske fraksjonen, lagres inn i jorda som er å anse som en verdi i tider der CO2 spiller rollen som klimagass. Resultater fra våre tester viser at dette nitrogenet er tilgjengelig for plantene utover i sesongen når temperaturen i jorda stiger og den mikrobielle aktiviteten øker. Vår påstand er at utnyttelsen av næringselementene og da særlig nitrogen i Minorga® er høy sammenliknet med mange fullgjødsler. Slam inneholder også såkalte mikroelementer og sporelementer som plantene trenger.

Markedsundersøkelse blant kornbønder på Østlandet konkluderer med at over 90 % av de spurte er åpne for å teste produktet, og at få er negative til at gjødselen er basert på avløpsslam, forutsatt korrekt pris og avlingsutbytte.

Fabrikken

Gjødselfabrikken ligger på samme området som IVAR sitt største renseanlegg for avløp, SNJ. Den nye fabrikken har en grunnflate på ca. 600 m2 i 16 meters høyde fordelt på 4 etasjer. Gjødselfabrikken er basert på IVAR IKS sin over 20 års erfaring med tørking og pelletering av slam. Gjødselfabrikken eies og drives av IVAR IKS. Gjødselen omsettes imidlertid gjennom aksjeselskapet Minorga Vekst AS, eid med like deler av IVAR IKS og Høst AS. Gjødsel­fabrikken skal produsere gjødselen på oppdrag fra omsetningsselskapet.


Den nye fabrikken har en grunnflate på ca. 600 m2.