Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR forsterker beredskapen

IVAR har kjøpt inn en ny beredskapskonteiner med vanntanker og annet nødvendig utstyr i tilfelle det skulle skje noe uforutsett med den ordinære vannforsyningen.

IVAR har allerede hatt denne typen utstyr i flere år, og dette innebærer en ytterligere forsterkning.

Konteineren IVAR nå har skaffet er et såkalt Emergency Water Kit. Det består av 35 sammenleggbare vanntanker på 1000 liter hver og rene plastsekker til å ha inni tankene. Videre består pakken av mindre vanntanker som lett kan fraktes videre, og enda mindre vannsekker av plast som kan leveres til sluttbrukerne. Alle typer koblinger og tappekraner er også med i pakken, samt isolasjon og varmematter for bruk om vinteren.

IVAR har allerede brukt dette systemet i flere år, og det samme systemet er også brukt av sentrale myndigheter i Sverige. Det er også utprøvd ved større og mindre kriser i flere deler av verden, blant annet i USA etter at tornadoen Katrina rammet New Orleans, etter tsunamien i Thailand og også i Bosnia, Somalia og i England.

Systemet er enkelt, mobilt og det tar kort tid å få det operativt. Plastsekkene inni tankene gjør at hygienen er effektivt ivaretatt, og det er ikke nødvendig å ta tankene ut av drift for å rengjøre og klore dem. Dermed slipper en også apparatet rundt en slik prosedyre. Plastsekkene ble opprinnelig utviklet av en bedrift i Rognan, og den opprinnelige bruken var frakt og oppbevaring av øl og meieriprodukter.

Utstyret ble pakket opp og inspisert på Langevatn tirsdag, med representanter for Sivilforsvaret til stede. Nå blir det lagret sentralt, slik at det raskt kan plukkes opp og settes ut ved behov. Utstyret har flere ganger blitt testet under beredskapsøvelser, og tilsvarende 1000 literstanker har også blitt brukt for å betjene deltakere og publikum ved arrangementer som Nordsjørittet og sist under speiderlandsleiren på Madla i sommer.