Med verdens første utslippsfrie anleggsplass gikk Oslo kommune til topps i “Årets lokale klimatiltak 2019”. På de neste plassene fulgte Longyearbyen lokalstyre og Strand kommune/IVAR IKS. 

Administrerende direktør i IVAR IKS, Kjell Øyvind Pedersen, tok imot prisen.

Dette skriver Miljøstiftelsen ZERO på sine nettsider:

Produksjon av plastgranulat i Rogaland

Et stort anlegg for håndtering av plast fra husholdningsavfall sikret tredjeplassen til IVAR IKS i Rogaland og Strand kommune, som representant for eierkommunene. I dette anlegget blir den beste plasten utsortert og vasket før den blir omgjort til råvare for nye plastprodukter i form av plastgranulat.

– Dermed har vinnerne av tredjeplassen vist i praksis hvordan sirkelen for plast kan lukkes, framhever juryen.

Dette er niende gang denne årlige konkurransen blant norske kommuner og fylkeskommuner arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO, KS, kommunesektorens organisasjon og KBN i fellesskap for å inspirere til nye og effektive klimatiltak.

Konkurransens jury består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero Senter for klimaforskning, tidligere statsråd Odd Einar Dørum, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Kristine Falkgård i KBN og ZEROs leder Marius Holm.

Øvrige nominerte til Årets lokale klimatiltak 2019 var Sandnes kommune med produksjon av biokull fra hageavfall og Bærum kommune med foredling og gjenbruk av masser fra bygge- og anleggsplasser. I alt kom det inn 14 søknader til årets konkurranse. 

zero

zero

zero

zero

Foto: Zero.