Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR er blant landets billigste

Nettavisen skriver om at IVARs eierkommuner er blant landets billigste på tjenester innen vann, avløp og renovasjon.

"Enorme forskjeller på hva vann, avløp og avfall koster deg" er overskriften på artikkelen i Nettavisen.

130 norske kommuner har et årsgebyr på vann, avløp og avfall på over 10.000 kroner. I Sola er prisen 4800, i Stavanger prisen 5475 og i Sandnes er prisen 5933 kroner.

16. mars 2015 publiserte SSB foreløpige tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2014, de såkalte Kostra-tallene. Tabellen gir en oversikt over årsgebyr for vannforsyning, avløpstjenesten og avfallstjenesten i rapporteringsåret 2014 pluss at innrapporterte tall for 2015 også er med.

Se oversikten over alle kommunene her.

Dag Refling, utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, viser til Stavangerregionen som et godt eksempel.

- Man behøver ikke å slå sammen kommuner for å få til dette. Det er mange eksempler på at man får dette til gjennom interkommunalt samarbeid, sier han og viser til Stavanger-og Drammen-regionen som eksempler.