Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR bygger i regionen

IVAR IKS har tre store anlegg under utbygging i regionen.

Nytt sorteringsanlegg

IVAR bygger nå et sorteringsanlegg for restavfall, papir og plast like ved IVAR gjenvinningsstasjon Forus. Byggingen startet tidlig i 2016 og skal ferdigstilles i 2019. 
 
IVAR IKS bygger sorteringsanlegg for restavfall fra husholdningene fordi:
 
- Avfallsplan for IVAR-regionen har en målsetting om 75 prosent materialgjenvinning.
- Prosjektet har et positivt miljøregnskap.
- Flere av kommunene får en bedre og mer effektiv innsamlingsordning.
- Alle kommunene får totalt lavere leveringspris hos IVAR.
- EUs krav til gjenvinning tilfredsstilles.
- Prosjektet tilfredsstiller flere av hovedmålene til IVAR.
- Prosjektet er samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomt.
 
 
 

IVAR Sentralrenseanlegg Nord - Jæren (SNJ) 

SNJ utvides nå for å gi innbyggerne renere hav og strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass. Hele anlegget bygges inne i fjellet på Mekjarvik, og det har totalt blitt sprengt ut ca. 200.000 m3 fjell.

Sterk befolkningsvekst

Dagens belastning til SNJ er ca. 300 000 pe (snitt, 2014). Prognosene viser sterk folkevekst i regionen de kommende år. Kapasiteten til SNJ må derfor utvides. Det nye anlegget dimensjoneres for 400 000 pe (trinn 1, 2035) og 500 000 pe (trinn 2, 2050).

Utbyggingen startet i desember 2013 med sprengningsarbeider, og anlegget er planlagt satt i 2018.

OPPSUMMERING: Utvidelsen av SNJ vil gi innbyggerne renere hav og strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass.

Les mer om anlegget her. 


Foto: Kjetil Birkedal Pedersen.

Langevatn vannbehandlingsanlegg

Langevatn vannbehandlingsanlegg utvides for 1,1 milliarder kroner. Byggingen startet i oktober 2014 og, anlegget skal stå ferdig i 2018.

Anlegget vil få et samlet bruttoareal på 21.000 kvadratmeter og en grunnflate på 9700 kvadratmeter.

Det er forventet at anlegget vil ha kapasitet nok frem til år 2050.

Les mer om anlegget her.