Julepapir 

Julepapir eller gavepapir er ofte av så dårlig kvalitet, på grunn av mange tilsetningsstoffer og lavt fiberinnhold, at det er vanskelig å resirkulere. Slikt papir blir i hovedsak ansett som restavfall. 

Gråpapir og avispapir, med eller uten farge og mønster, kan sorteres sammen med papiret (kraftpapir, resirkulert papir, naturpapir). 

Gavebånd skal i restavfallet. 

Pappesker, merkelapper/julekort av papir, blader og magasiner

Skal i beholderen for papp og papir.

Snø- og glitterspray

Tomme spraybokser leveres som farlig avfall ved gjenbruksstasjonen eller i rød dunk for farlig avfall for de kommunene som har dette. 

Elektriske eller elektroniske produkter

Leveres som EE-avfall hos en av våre gjenbruksstasjoner, eller tilbake til en butikk hvor de selger tilsvarende produkter. Elektriske produkter skal aldri kastes i restavfallet. Hvis du har i rød dunk for farlig avfall i din kommune, kan du også kaste elektrisk avfall i den.  

Batterier og lyspærer

Batterier og lyspærer skal aldri kastes i restavfallet. Både batterier, lyspærer og lysrør kan leveres inn til innsamling på matbutikker eller butikker som selger tilsvarende produkter. For at batterier ikke skal være brannfarlige på veien til gjenvinning, skal du ta en bit teip over polene før du leverer dem. 

Noen kommuner har en egen rød dunk for farlig avfall, hvor både spraybokser, småelektriske produkter, batterier og lyspærer kan legges. Les mer om hva din kommune henter på hentavfall.no

Fyrverkeri 

Ubrukt fyrverkeri  (udetonert fyrverkeri) leveres tilbake til en butikk som selger fyrverkeri. Fyrverkeri som er brukt kastes i restavfallet eller leveres som restavfall på gjenvinningsstasjonen. Ta med deg fyrverkerirester etter oppskytning slik at de ikke forsøpler i naturen. 

Juletrær

I mange kommuner samles juletrær inn samme dag som du setter ut dunken for annet avfall. Sjekk din tømmekalender eller nettstedet til den kommunen du bor i. Hvis ikke kan du levere hageavfall gratis til gjenvinningsstasjonen. 

Juletrær av plast kan gis bort til andre, hvis ikke skal det i restavfallet. Dersom treet har innebygget lyslenke, må du ta denne av og levere sammen med elektriske produkter. 

 Lurer du på hvor du skal sortere hva? Les mer og søk opp ditt avfall på på www.sortere.no. 

Juletrær sorteres som hageavfall