Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler å lagre 9 liter vann per person i husstanden.

For å sikre best mulig holdbarhet på vannet ved lagring bør man vaske flaskene/dunkene med såpe og vann og skylle dem. Tilsett deretter to korker husholdningsklorin per 10 liter vann. La det stå i minst 30 minutter før du skyller godt.

Etter rengjøringen fyller du flaskene eller dunkene helt fulle med vann fra springen. La vannet renne helt til det er kaldt, slik at du lagrer «nytt» vann. Varmt vann anbefales ikke som drikkevann, da varmt vann frigjør metaller fra rørnettet.

La vannet stå mørkt og kjølig

Vann skal helst lagres på et mørkt og kjølig sted uten direkte sollys. Sollys og høy temperatur kan langsomt bryte ned plastbeholdere slik at det blir lukt og smaksstoffer i vannet.

Vannbeholdere skal ikke oppbevares i rom hvor bensin, plantevernmidler og andre lignende stoffer står. Årsaken er at damp fra disse kan trenge inn i plast.

Frost gjør at vannet fryser. Det kan ødelegge en full flaske, selv om vannkvaliteten ikke nødvendigvis blir dårligere.

Kan stå i årevis

Hvis vannet er tappet på godt rengjorte beholdere og vannet er av god kvalitet – som jo IVARs drikkevann er – kan vannet stå i årevis uten at det blir farlig å drikke det. 

Med tiden vil stoffer fra plastbeholdere lekke ut i vannet. Det vil påvirke smaken på vannet, men vannet er ikke farlig å drikke av den grunn. Har vannet stått lagret lenge og du lurer på hvor friskt det er, kan du i så fall gi det et oppkok. Etter å bli kokt, vil det være helt trygt å drikke.

Hvor ofte bør man skifte beredskapsvannet?

For å sikre god smakskvalitet bør man bytte vannet en gang i året. Du kan også vurdere å lagre vann på glass. Sammenlignet med plastlassbeholdere er glass tettere og mindre utsatt for inntrengning av lukt. Litt rar smak eller lukt har imidlertid ikke noe å si for helsen.

IVARs fagansvarlige for vann, Unni Lea, fortalte også om lagring av beredskapsvann på NRK Rogaland. Vil du høre innslaget, finner du det her.

I dag, tirsdag 22. mars, er også verdens vanndag! Vil du benytte anledningen til å lære mer om hvordan vi sikrer vann av beste kvalitet hjem i springen? Her kan du lese mer om prosessen på vårt største vannbehandlingsanlegg, Langevatn.