Søkefeltet tar deg til nettstedet sortere.no, som gjør det enkelt å kaste mindre og sortere mer.

 

Alt avfall som leveres til gjenvinningsstasjonene skal sorteres. På stasjonen forventes det at avfallet leveres i følgende kategorier:

Papir, papp, plast, isopor, metaller, tre, impregnert tre, tøy og tekstiler, glass- og metallemballasje, bildekk, bilbatterier, farlig avfall (husk original emballasje), hageavfall, stein, grus, jord, hvitevarer, elektrisk avfall og pcb/klorparafin-vinduer. Keramikk, porselen, glass (vaser, drikkeglass, fat ol.) og gips sorteres hver for seg.

Når disse avfallstypene er levert på rett plass, kan resten kastes i restavfallet.