Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Her testes avløpsvannet

Når du trekker ned i do hjemme, ender vannet opp i IVARs renseanlegg. Disse damene gjør daglige tester for å sikre kvaliteten på avløpsvann, slam og gjødsel.

Det er Monika Andersen, Eli Kristin Erga Falkeid og Siri Vestvik Ladsten som har ansvar for laboratoriet på Sentralrenseanlegget Nord-Jæren (SNJ). De utfører daglige tester for å sikre kvaliteten.

Fra venstre: Eli Kristin Erga Falkeid, Monika Andersen og Siri Vestvik Ladsten.

I dag er de travelt opptatt med tester og dokumentering. Laben er 50 m² stor, men allerede på mandag starter byggingen av en helt ny lab på hele 200 m².

- Det blir veldig spennende, vi gleder oss, sier laboratorieleder Eli Kristin.

Løst fosfor

Noe av det som jevnlig testes i laben, er løst fosfor. Dette gjøres for å dokumentere hvor mye fosfor som slippes ut fra anleggene. Myndighetenes mål er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av slike utslipp.

I dag testes innløps- og utløpsvann fra Preikestolen. Testen skal kontrollere hvor mye løst fosfor som er i glassene, og om rensekravene på anleggene overholdes. Dette sier noe om driften fungerer som den skal.

Testene gjøres ved å tilsette farge til fosforen og kontrollere vesken i en spektrofotometer-maskin. Væsken går da fra å være blank til å bli blå.

Jo sterkere blåfarge, jo høyere konsentrasjon er det å lese av i maskinen.

Her blir mengden løst fosfor i væsken kontrollert.

Når testen er ferdig, blir resultatene registrert og sendt til driftssjefene på de ulike anleggene. Det er de ansatte på anleggene selv som må vurdere resultatene og iverksette evt. tiltak dersom prøvene ikke samsvarer med forventningene.

Laboratoriet tar ikke stilling til resultatene, de skal være nøytrale og uavhengige.

- Laboratoriet ble akkreditert i februar 2013 gjennom Norsk Akkreditering. Det er et kvalitetstegn, og det er vi veldig stolte av, sier Eli Kristin.

Gjødsel

IVAR-gjødselet Minorga lages av avløpsslam, og må derfor kontrolleres jevnlig.

De sender gjødselet til ALS Laboratory, hvor det testes for Salmonella, E. coli og næringsstoffer. Gjødselet må testes før det kan selges videre til kornbønder.

Avløpsslam

Avløpsslammet blir kontrollert i laboratoriet tre ganger i uken. Dette gjøres for å teste at verdiene er bra og at råtnetanken fungerer som den skal.

Slammet filtreres og testes. De tester både PH-verdien og Alkalitet, for å optimalisere kvaliteten på råtneprosessen.

Til slutt må alle resultatene registreres og det skrives en rapport. Deretter er det opp til de ulike anleggene å ta stilling til svarene.