I år ble arrangementet avholdt på vårt rense- og biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune. 

På Grødaland produserer vi biogass av matavfallet fra 350 000 innbyggere i Sør-Rogaland, i tillegg til fra flere bydeler i Bergen. Avløpsslam fra IVARs renseanlegg på Jæren inngår også som råstoff i biogassproduksjonen. Dette anlegget alene produserer rundt 20 GWh årlig.  

Biogassen selges via Lyse sitt gassnett og brukes til drivstoff og oppvarming. Slik oppnår vi flere gevinster, miljømessig god håndtering av avfall, samtidig som vi kan tilby grønn energi til andre sektorer. 

Politikerne som deltok på årets gjenvinnerdag fikk et foredrag om vår biogassproduksjon og litt innsikt i biogassproduksjonens rammevilkår nasjonalt. I tillegg rundet vi av med en omvisning i anlegget, hvor vi både så på mottak av matavfall og på utsorteringene matavfallet går gjennom før det tar veien videre til råtnetankene.

Energimeldingen som ble behandlet i Stortinget 10.juni tar for seg flere punkter hvordan en økt satsing på biogass er viktig for å nå klimamålene. Per i dag er det ulike rammevilkår mellom Norge, Sverige og Danmark. Disse rammevilkårene gir ulike forutsetninger for å lykkes. 

Gjenvinnerdagen er et nasjonalt initiativ arrangert i samarbeid med Avfall Norge, som IVAR IKS er medlem av. Gjenvinnerdagen blir derfor avholdt hos en rekke renovasjons- og avløpsselskaper i hele landet hvert år.

Administrerende direktør Ingrid Nordbø innledet om IVARs produksjon.