Det restavfallet som ikke lar seg sortere, fraktes på et transportbånd direkte fra IVAR Ettersorteringsanlegg Forus til forbrenningsanlegget, som ligger rett ved siden av. Der produseres strøm og fjernvarme, med restavfall som brensel.

Forus energigjenvinning

Forus energigjenvinning har to forbrenningslinjer som samlet har en kapasitet på 110 000 tonn avfall i året. IVAR er den største enkeltleverandøren av avfall.

Forus energigjenvinning KS (linje 1) eies av IVAR IKS (44,5 %), Lyse Neo AS (44,5 %) og Westco AS (11 %). Anlegget har en kapasitet på 45 000 tonn i året, og har vært i drift siden 2002.

Ryfylke Miljøverk IKS, Dalane Miljøverk IKS, IRS Miljø IKS og Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal er også med på eiersiden av den ene delen av anlegget.

Varmeproduksjonen dekker cirka 15 prosent av varmebehovet til kommunene Stavanger, Sandens og Sola.

Anlegget drives døgnkontinuerlig, og tar imot og sluttbehandler restavfall fra husholdninger og næringlivet i regionen. Avfallet leveres hovedsakelig fra IVAR og næringslivet i regionen.

 

Hvordan virker et forbrenningsanlegg?

Forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning har vært i drift siden 2002, og driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Anlegget har kapasitet til å forbrenne omlag 110.000 tonn avfall per år.

Energi kan aldri oppstå eller forsvinne – den kan bare gå over fra en form til en annen. Hos Forus Energigjenvinning produseres strøm og fjernvarme gjennom forbrenning av avfall.

Første steg er avfall som samles inn fra husholdninger og næringsliv, som fraktes direkte på et bånd til anlegget fra IVAR Ettersorteringsanlegg Forus, som ligger rett ved siden av. 

Avfallet forbehandles gjennom fjerning av metall og kverning, før det energigjenvinnes i en høyteknologisk forbrenningsovn. Forebrenningen skjer ved rundt 1000º Celsius og gir veldig lave utslipp.

Energien som produseres selges til Lyse, som har bygget rørnett for distribusjon av energi (fjernvarme). Lyse distribuerer og selger denne miljøvennlige energien til bedrifter og husholdninger i Forus-området og i Jåttåvågen.

Les mer om Forus energigjenvinning her.