Ingrid Nordbø, administrerende direktør i IVAR IKS, satte det offisielle spadetaket med å sikre forsyningen av rent drikkevann i regionen. Da ble det markert at arbeidet med den nye hovedvannledningen, som har en kostnadsramme på 1,35 milliarder kroner og som skal gå igjennom seks kommuner, endelig er i gang. 

Nordbø sier det er godt å være i gang med arbeidet om å sikre vannforsyning inn mot byområdet. Den nye hovedvannledning vest skal, i likhet med eksisterende hovedvannledning, gå fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvollbassenget i Stavanger kommune og vil ligge parallelt med den eksisterende vannledningen.  

Innbyggerne vil få en sikrere vannforsyning dersom uhell og brudd på den eksisterende hovedvannledningen skulle oppstå. Ved at vannet fra Langevatn renseanlegg føres inn i den nye hovedvannledningen vil vi sørge for at innbyggerne slipper å være uten vann i lengre tid.   

I tillegg til å være det største prosjektet IVAR har igangsatt, er det og en av Rogalands største fossilfrie anleggsplasser. 

IVAR IKS har vedtatt at IVARs anleggsplasser og driftsmidler i fremtiden skal være fossilfrie. Ved å benytte biodrivstoff i prosjekt Ny hovedvannledning vest, anslås det at miljøet spares for ca. 10 000 tonn Co2 i løpet av anleggsperioden. 

Hensikten med dette er å redusere klimagassutslipp, og vil være en prioritert oppgave for IVAR IKS. Det var IVARs representantskap som tok initiativ til innføring av fossilfrie anleggsplasser våren 2020, og dette er siden fulgt opp av IVARs styre. 

Det er viktig at IVAR IKS, på ett av de største byggeprosjektene i Rogaland, stiller krav til entreprenører og er med på å legge til rette for klimavennlig anleggsarbeid. 

Alle anleggsmaskiner og biler som utfører arbeid i anleggsområdet eller transporterer masse til/fra anlegget skal være fossilfrie. Unntak for kravet er vare- og personaltransport. 

Alle anleggsmaskiner må bruke biodiesel som følger standard NS-EN15940 (HVO/BTL), som betyr at råstoffet drivstoffet lages av skal være fritt for palmeolje og laget av avfall fra næringsmiddel, jordbruk og skogbruk. 

vann
 

Fakta

Ny hovedvannledning Vest skal som eksisterende hovedvannledning gå fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvollbassengene i Stavanger kommune. 

  • Styringsbasseng på Fjermestad.
  • 7 ventilkammer.
  • Lengde ca. 33 km.
  • Kommuner: Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger.
  • Anleggsperiode: 2021-2024.
  • Kostnadsramme: 1,35 milliarder kroner, og det største prosjektet IVAR IKS har iverksatt noensinne. 


Hovedvannledningen og byggene er delt inn i ulike entrepriser: 

E01: Ledningsanlegg Langevatn – Fjermestad (Gjesdal og Time) 

E02: Ledningsanlegg Fjermestad – Engjelsvåg (Time og Klepp) 

E03: Ledningsanlegg Engjelsvåg – Soma (Klepp og Sandnes) 

E04: Ledningsanlegg Soma – Tjensvoll (Sandnes, Sola og Stavanger) 

E05: Grovhullsboring 

E06: Tunell Grannes - Tjensvoll 

E09: Styringsbasseng Fjermestad ΙΙ (Time)  

E10: Ventilkammer Kvernaland, Engjelsvåg og Lona (Time og Klepp) 

E11: Ventilkammer Todneim ΙΙ, Soma ΙΙ, Røyneberg og Grannes (Sandnes og Sola) 

E12: Rør og ventiler alle bygg 

E 13 Turbin Fjermestad styringsbasseng 

E14 Elektro alle bygg 

E 16 Ledningsanlegg Grannes VK - Tunell 

vann
vann