Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Fornøyd med plastkontroll

Nylig gjennomførte Grønt Punkt Norge den årlige kvalitetskontrollen av IVARs plastemballasje.

Den kildesorterte plasten som kommunene leverer inn til IVAR, blir via Grønt Punkt Norge videresendt til Tyskland for materialgjenvinning/resirkulering.

Den årlige kontrollen ble gjort av IVAR-ansatte, ansatte i kommunene og ansatte i Grønt Punkt Norge. Resultatet viser at 7,6 % av plasten inneholdt forurensing som mat, tilgriset plast og restavfall.

- Vi er fornøyd med resultatet, men kan fremdeles bli bedre. Vi ligger blant de beste store regionene i landet, sier Tord Tjelflaat, som er assisterende avdelingsleder for gjenvinning.

Grenseverdien for å få trekk i prisen, er 10 % forurensing i plasten. I dag betaler Grønt Punkt kr. 1290,- per tonn for all kildesortert plast vi leverer. Målet er likevel å holde seg under 5 % forurensning. 


Det kastes mye rart i plastdunken...

- Det er viktig at alle rengjør plastemballasjen i kaldt vann før den kastes. Det er også viktig å vite at isopor og vednett ikke skal kastes med plasten, sier Tjelflaat.

Årsaken til at isopor ikke skal kastes i plastinnsamlingen, er at den gjennom ettersorteringen ikke blir materialgjenvunnet. Dessuten skaper den problemer i verdikjeden ved at den brekkes opp i mindre biter, virvler rundt og fester seg til annen gjenvinnbar plast og maskinkomponenter. Mindre mengder skal kastes i restavfallet. Har du større mengder kan isopor leveres separat til IVARs bemannede gjenvinningsstasjoner. Der blir isoporen tatt vare på og materialgjenvunnet i egne gjenvinningsanlegg.

Vednett har en tendens henge seg fast i bevegelige deler, og forstyrre prosessutstyret og transportbåndet i gjenvinningsfabrikken. Vednett skal kastes i restavfallet.