Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Flere "skitne" vinduer

Siden 1. august i år har IVAR gjenvinningsstasjon Forus tatt i mot en ny avfallsfraksjon. Det dreier seg om vinduer som inneholder miljøgifta klorparafin.

Vinduer med klorparafin ble produsert i perioden 1976 - 90. Ved utskiftning må disse må sorteres bort fra andre vindustyper som PCB- og thermopanvinduer.
- Siden 1. august har gjenvinningsstasjonen tatt imot over 35 tonn vinduer med klorparafin, opplyser seksjonsleder Anne Brit Syvertsen på Forus.

- Myndighetene har pålagt oss å ta imot og sortere klorparafinvinduer. De blir deretter sendt til Sverige for forbrenning, sier overingeniør Tord Tjelflaat i Gjenvinningsavdelinga i IVAR.

Det er gummilista som tetter mellom selve glasset og vindusrammen som inneholder klorparafin. Vi kan ikke brenne dette avfallet sjøl, fordi vårt lokale forbrenningsanlegg ikke oppnår høy nok temperatur til å destruere miljøgiftene.

Produksjonsåret for de enkelte vinduene skal være angitt på rammen