Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Feirer ny eierkommune

Fra 1. januar 2015 ble Hjelmeland kommune den 13. eierkommunen i IVAR IKS.

Både ordfører i Hjelmeland kommune, Trine Danielsen (h) og rådmann Dag Flacké deltok på feiringen onsdag 14. januar.

- Medlemskap i IVAR åpner for å bruke IVAR sin kompetanse på VA-sektoren. Samarbeidet bygger på tillit og vi må løse oppgavene til beste for hverandre og innbyggerne i Hjelmeland kommune, sier Tore Tagholdt, avdelingsleder ved tjenesteutvikling i IVAR.         

IVAR ønsker at innbyggerne i Hjelmeland kommune skal få et enda bedre tjenestetilbud på VA-sektoren enn det de har i dag.

- Vi takker for godt samarbeid med både administrasjonen og den politiske ledelsen i denne prosessen som har vart i over ett år, sier Tagholdt. 


Ordfører Trine Danielsen (h) overrekker kommunevåpenet til Tore Tagholdt i IVAR.


Ordføreren holdt tale og takket for det gode samarbeidet.


Hjertelig velkommen i IVAR!