Dette er støtte til en såkalt førkommersiell anskaffelse. Det betyr at gruppen skal finne en teknisk løsning som gjør det mulig å trekke enda flere brukbare materialer ut små avfallsbiter, såkalt «finstoff» som er mindre enn 60 mm.

Prosessen skal foregå i flere trinn, og gruppen skal velge ut leverandører som kan designe anlegg for utsortering av for eksempel plast, glass, mineralstoffer og organisk materiale, som er egnet til å bli materialgjenvunnet.

Rudolf Meissner i IVAR er prosjektleder, og derfor er IVAR nevnt som mottaker av tilskuddet på 10 millioner kroner.