Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Falske prøvetakere

IVAR har fått melding om at personer som utgir seg for å komme fra IVAR, ringer på dørene hos folk i Stavanger og ber om å få komme inn og ta vannprøver. Disse kommer ikke fra IVAR, og bør avvises.

Det er bare ytterst sjelden at IVAR trenger å ta vannprøver hjemme hos folk. Hvis det skulle være nødvendig, ville prøvetakerne være kledd på en måte som tydelig profilerer IVAR, og ville også kunne legitimere seg. Det samme gjelder for kommunens representanter. Ukjente personer som ikke kan legitimere seg på en overbevisende måte, bør avvises.

Politiet er informert om denne saken.