Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Få vrakpant på båten din

Se hvilke båter det gjelder, og hvordan du går fram her.

Nå blir det letter for deg å bli kvitt den gamle fritidsbåten din

Det er dessverre slik at en stor del av avfallet og utslippet av miljøgifter langs kysten stammer fra kasserte fritidsbåter. Dumping av båter i havet vil over tid blant annet føre til mer mikroplast. I tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog og olje fra motorer. Den nye ordningen vil føre til at det blir enklere for båteier og håndtere båten på en forsvarlig måte når den har blitt avfall. Ordningen gjelder for alle typer båter med skrog.

Innlevering av båt:

  • Du kan levere mindre fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor gratis til Gjenvinninsstasjonen på Forus. Dersom båten leveres med påhengsmotor må den være tom for drivstoff.
  • Alle typer båter og de over 15 fot (maks vekt opptil 3 tonn) leveres gratis hos EcoFiber i Jåttåvågen. Har du spørsmål om gjennvinning av båt, eller ønsker å bestille henting?. Kontakt EcoFiber tlf: 48023602.

Dette gjør du for å få vrakpant på båten din:

Før du skal levere fritidsbåten din til gjenvinning skriver du ut skjemaet fra Miljødirektoratet, fyller det ut og tar det med til avfallsanlegget. Skjemaet skal signeres av oss eller EcoFiber som bekreftelse på at båten er levert. Det signerte skjemaet sender du elektronisk til Miljødirektoratets søknadssenter. Når søknaden er behandlet vil du motta 1000 kroner fra Miljødirektoratet.

Les mer om ordningen på Miljødirektoratet sine nettsider.

Bilde: Loop.no