I Hå kommune ligger IVAR renseanlegg Grødaland, ett av Norges største rense- og biogassanlegg. Her treffer vi prosessingeniør Lena Pedersen (28) som fikk fast stilling i IVAR etter å ha vært trainee.

– Å arbeide for å ta vare på miljøet gir jobben i IVAR ekstra mening, smiler Lena.

Siste stopp for brun dunk

– Hvis du noen gang har lurt på hvor matavfallet du kaster i den brune dunken havner, så er det her, forteller Lena.

- Anlegget mottar slam og matavfall fra privat-, storhusholdninger og dagligvarekjeder, og avfall fra industri og næringsliv, som blir brukt til produksjon av biogass og biogjødsel. I tillegg tar vi imot og renser avløpsvann som består av spillvann, kloakk og overvann, dvs. regn- og overflatevann, forklarer Lena.

Optimaliserer prosesser

Som prosessingeniør har Lena mye å gjøre på rense- og biogassanlegget.

– Jeg jobber med prosessoptimalisering på anlegget. Det betyr at jeg konstant jobber med å finne nye løsninger eller forsøker å forbedre eksisterende prosesser slik at metodene våre blir mer effektive og resultatene bedre, forteller Lena.

– Konkret så driver jeg en del med analyse i laboratoriet, der vi analyserer miljøet i råtnetanken der biogassen produseres, slik at råtneprosessen foregår mest mulig optimalt.

– Biogassproduksjon handler om mer enn bare klima og miljø. Det handler også ressursutnyttelse, verdiskapning og arbeidsplasser og er et viktig ledd i det grønne skiftet, forklarer Lena.

– Jeg jobber derfor også en del på kontor, der jeg har kontakt med nye kunder som har lyst å levere avfall og restprodukter til biogassanlegget. Jeg må da kvalitetssikre at dette kan brytes ned og gjenvinnes, om vi har lov å ta det imot, og om vi kan ta det imot rent fysisk, forklarer Lena.

Fra trainee til fast stilling

– Jeg studerte først tre år kjemi ved Universitet i Stavanger og tok så en master i miljøteknologi, hvor jeg fordypet meg i både offshoreteknologi og vann og avløp, forteller Lena.

– Næringslivet i Stavanger er veldig rettet inn mot olje og offshore, men jeg har aldri drømt om å jobbe innenfor den bransjen. Jeg er derfor veldig glad for at jeg fikk mulighet til å bli trainee i IVAR etter endt utdanning. Her fikk jeg jobbe med noe jeg brenner for og være en del av løsningen for verdens klima- og miljøutfordringer, smiler Lena.

– Jeg fikk lære og oppleve mye på veldig kort tid, og etter traineeoppholdet gikk jeg rett over i fast stilling, avslutter Lena.

Mange muligheter hos IVAR

IVAR tilbyr mange muligheter og varierte arbeidsoppgaver som krever ulike typer fagbrev. Det er behov for både lærlinger og ferdig utdannede innen fagområder som kjemiprossess, elektriker, rørlegger, automasjon, eller mekaniske fagbrev. Det er også behov for personer med teknisk fagskole, og bachelor og master innenfor ingeniørfag og naturvitenskapelige fag.

Om IVAR

IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester.

IVAR eies av 11 kommuner i Rogaland, med et samlet innbyggertall på over 330 000. Hovedkontoret ligger på Mariero i Stavanger, og selskapet har i dag ca. 280 ansatte.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i vår region øke med 100 000 de neste tjue årene. Dette må IVAR planlegge for. De ulike faggruppene som jobber i IVAR planlegger og gjennomfører utbygginger som sikrer hverdagen og fremtiden for alle disse menneskene. For å få det til, trenger de ingeniører og folk med variert utdanning innen tekniske fag. Men først og fremst trenger de folk som er klare for en utfordring.

IVAR er en miljøbedrift i ordets egentlige betydning. De sørger for det mest grunnleggende miljøarbeidet i regionen. De tar imot alt husholdningsavfall, og sørger for at det blir gjenvunnet. De holder hav, strender og vanndrag frie for utslipp, og ikke minst, sørger de for at vår region har nok av sunt, godt og billig drikkevann.

 

Artikkelen er skrevet av Skoleboka Muligheter i Rogaland.