Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Du kaster 30 kilo plast

Hver av oss kaster 30 kilo plast i året. 70 prosent av dette havner i restavfallet.

IVAR har funnet ut at innbyggerne i IVAR-kommunene tilsammen produserer 9500 tonn plast i året (bare husholdninger, ikke næringslivet). Per innbygger blir dette 30 kilo. 70 prosent av dette havner i restavfallet, 30 prosent blir kildesortert av innbyggerne. 

Les hele saken i Stavanger Aftenblad her.

– Innimellom tar vi et dypdykk i restavfallet. Da sorterer vi avfallet i kategorier og veier det. Da finner vi ut hvor mye plast som havner der. Folk er ikke flinke nok til å kildesortere plasten, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning hos IVAR.

De siste ti årene er det gjort tre slike dypdykk i berget av plast vi kaster fra oss. Et menneske blir knøttlite sammenlignet med de svære, komprimerte plasthaugene som ligger hos Fretex vest på Gausel. Daglig fylles flere lastebiler med plast, som kjøres til Tyskland for resirkulering.

Time best

Mengden plast vi forbruker er relativt stabil fra 2007 til i dag, men vi kildesorterer mer enn vi gjorde for ti år siden. I fjor kildesorterte hver innbygger i snitt 8,8 kilo plast. For ti år siden sorterte vi 5,94 kilo.

Forskjellene er store mellom IVAR-kommunene. Mens en innbygger i Stavanger i fjor kildesorterte 4,9 kilo av sine til sammen 30 kilo plast, sorterte folk i Time hele 19 av 30 kilo.

– Årsaken til dette er både at Time kommune har henteordning for plast, og at de bare henter restavfallet en gang i måneden. Derfor er det ikke så god plass i dunken og man blir mer bevisst på å resirkulere, sier han.

Til sammenligning må innbyggerne i Stavanger ta med seg plasten sin til en miljøstasjon og kaste det der. I Stavanger hentes restavfallet annenhver uke.