Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Dette tetter til renseanleggene

Mange kaster ulike gjenstander i sluk og toaletter. Dette fører til store utgifter og mye ekstra arbeid for IVAR og kommunene, som må rense opp i og skifte ødelagte deler i pumper og renseanlegg.

Vi ønsker ikke at filler og fiber og ulike gjenstander skal kastes i avløpet. Det fører til at samfunnet får store utgifter til vedligehold av avløps- og rensesystemer.

Bildet viser en "dagsdose" med avfall fra pumpehjulene i Vågen avløpspumpestasjon. Pumpehjulene er nå skiftet ut slik at dette ikke stopper pumpene her, men blir sendt videre. Engangsfiller, fiber og andre fremmedlegemer skaper likevel store driftsproblemer ved renseanleggene.

Vi har laget en reklamefilm som vises på kino og lokal-tv, som setter fokus på dette problemet.

 

 

Bildet under viser hvordan fiber må fjernes manuelt fra utstyret i bassengene i Sentralrenseanlegg for Nord-Jæren i Mekjarvik. (Foto: Anne Lise Norheim)