Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Det nytter å sortere!

I disse dager foregår det en kampanje over hele landet i aviser, radio, tv og på kino, for å spre budskapet om at sortering og resirkulering av avfall faktisk nytter.

Denne kampanjen er avfallsbransjens svar på publikums behov for å få bekreftet egen innsats, i tillegg til å svare på det nasjonale målet om økt gjenvinningsgrad.
Kampanjens mål er at alle skal sortere, både mer og bedre for å bidra til å:

· Oppnå mer utsortering av miljøfarlige produkter.
· Få renere avfallstyper som gir avfallet høyere råvareverdi og utnyttelsesgrad.
· Opprettholde nasjonal målsetting om 80 prosent avfall til gjenvinning.
Kampanjen støtter oppunder regjeringens mål for avfallspolitikken. Særlig viktig er det å øke utnyttelsen av avfall som ressurs, bidra til at mer avfall inngår i et kretsløp og kommer til nytte som råvarer. I tillegg skal kampanjen fremme målsettingen om å minimere skadene på mennesker, natur og miljø, spesielt at avfall som inneholder miljøgifter blir sortert ut fra det ordinære avfallet og forsvarlig tatt hånd om.

Les mer om kampanjen på sortere.no