Folk farer forbi på vei til jobb, men reflekterer neppe over hvor viktig den anonyme murbygningen egentlig er for både samfunnet, nærmiljøet og hverdagen til innbyggerne i regionen.

De fleste tar for gitt at det fungerer som det skal, og på sett og vis er det et stor kompliment og en tillitserklæring til IVAR og kommunene. Det er jo tross alt først når noe ikke fungerer optimalt at folk engasjerer seg. 

Den grå, anonyme murbygningen er Forus pumpestasjon, som pumper avløp fra alle innbyggerne og bedriftene i området, og sikrer at det ikke havner på avveie.  

- Det er et helt vanvittig system med rør og tunneler som går under bakken, uten at folk tenker over det. Kilometervis med rør frakter avløp fra hele regionen til IVARs renseanlegg, blant annet for å sikre at det ikke havner urenset i sjøen og for å ta vare på miljøet, forklarer Charly Holgersen, som er driftstekniker i IVAR. 

Forus

Charly Holgersen og Jan Erik F. Larsen jobber hver dag for å sikre at pumpestasjonene fungerer optimalt, som er et viktig ledd i IVARs transportsystemer. 

Stor utvikling

Før i tiden gikk avløpet rett ut i havet, noe som førte til forurensning av sjø og nærmiljø. I dag er infrastruktur og avløpsnett under bakken en selvfølge i de aller fleste land, men de færreste reflekterer nok over det når de trekker ned i do hjemme.

IVAR drifter hovedledningsnettet som er koblet sammen med kommunenes egne rør. Etter at du har trukket ned i do hjemme, frakter kommunen avløpet frem til IVARs hovedrør. Deretter frakter vi det videre, via flere pumpestasjoner, langs Madla, Grannes, Lassa, Stokka og Bjergsted, til Sentralrenseanlegget på Mekjarvik. Der blir det renset før det slippes ut i havet, og på den måten bidrar vi til å holde sjø og strender rene. 

- Avløpsnettet under bakken er jo et kjempeflott miljøtiltak, men samtidig er det helt nødvendig og finnes i de aller fleste byer i den vestlige verden. Alternativet er jo egentlig ikke et alternativ, det ville forurenset nærområdet utrolig mye, sier Holgersen. 

Driftsteknikerne kan til enhver tid følge med på at pumpestasjonene fungerer som de skal, og får feilmelding og varsler dersom det oppstår problemer. Da rykker de ut og ordner opp, slik at innbyggerne alltid kan være trygge på at avløpet de trekker ned i do havner der det skal – og ikke på avveie. 

Forus pumpestasjon