Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Bussene kjører på biogass

35 busser i regionen skal fortsette å kjøre på klimanøytral biogass fra IVAR.

Gassbussene i Stavanger ble anskaffet som følge av et krav i anbudet Boreal vant for åtte år siden. Denne kjøringen overtas nå av annen operatør. 

Bussene vil kjøre på klimanøytral biogass fra IVARs eksisterende anlegg på Mekjarvik i Randaberg, og fra det nye anlegget som IVAR skal åpne på Grødaland i Hå.

Biogassen blir produsert fra kloakkslam og matavfall, og på sikt husdyrgjødsel. Dette gir maksimal utnyttelse av lokale ressurser. Bruk av biogass til buss erstatter fossil diesel og reduserer utslipp av klimagasser.

Hva er egentlig biogass?

I denne videoen blir prosessen enkelt forklart: