Batterier i restavfallet er et problem på vårt ettersorteringsanlegg. Så langt i år har det vært over ti tilløp til brann på Forus. 

Og det er ikke bare hos oss batteriene kan føre til farlige konsekvenser. Brannvesenet ser også flere ulykker i hjemmet med batterier, og Renovasjonen IKS, som henter avfallet ditt og bringer det til oss, opplever også farlige situasjoner i bilene sine.

Vi inviterte Rogaland brann og redning IKS, Renovasjonen IKS, NordRen og representanter fra IVARs eierkommuner med på en plukkanalyse på vårt anlegg. Vi tok ut en god del kilo utsortert metall fra vårt sorteringsbånd for å sjekke hvor mange batterier som gjemte seg der. På knappe fem minutter fant vi like i underkant av 100 batterier og noe elektrisk utstyr med innvendige batterier. 

Og hvis uhellet først er ute, hvor enkelt er det å slukke en batteribrann? Innsatsleder Trond Fosse i Rogaland brann og redning kunne fortelle at det er ofte en krevende prosess. 

Batterier = Farlig avfall 

Batterier skal sorteres som farlig avfall og har ingenting å gjøre i restavfallet. Alle butikker som selger batterier er pliktige til å ta dem i retur, eller de kan leveres gratis til en av IVARs gjenvinningsstasjoner.

I noen kommuner er det i tillegg egne ordninger for innsamling av farlig avfall, så sjekk sortere.no for å finne ut hvordan det er der du bor. 

Teip polene og oppbevar batteriene hjemme i en boks eller glass frem til du har tid til å sortere de. 

Elektrisk utstyr har ofte innebygde batterier, og disse hører heller ikke til i restavfallet. 

Rudolf Meissner (IVAR) viser ett av mange batterifunn i restavfallet til Tord Torgersen fra Renovasjonen IKS og Trond Fosse fra Rogaland brann og redning.

Fra venstre: Tord Torgersen i Renovasjonen IKS, Trond Fosse fra Rogaland brann og redning og Rudolf Meissner fra IVAR IKS - med en felles bekymring om de enorme mengdene batterier som havner i restavfallet. 

NRK fulgte oss på plukkanalysen. Innslaget sendt på Dagsrevyen 6. juli finner du her (16 minutter ut i sendingen).