Ingrid Nordbø har jobbet som rådmann i Sola kommune siden 2011, og har også bakgrunn som plan- og bygningssjef i samme kommune, regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune samt fra Miljøverndepartementet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

- Jeg kjenner IVAR som et svært kompetent og slagkraftig selskap. IVAR forvalter et stort og viktig samfunnsoppdrag på vegne av sine eierkommuner. Jeg er glad for å få muligheten til å bidra til videreutviklingen av selskapet. Det har samtidig vært en vanskelig beslutning å forlate Sola kommune, en organisasjon som jeg er veldig glad i. Etter snart 9 år i samme topplederjobb kom jeg likevel til at det var riktig å bytte jobb når jeg fikk denne muligheten, sier Nordbø.

Stanley Wirak, som er styreleder i IVAR IKS, er veldig fornøyd med ansettelsen.

- Vi er svært fornøyde med å få Ingrid Nordbø med på laget. Vi får en veldig dyktig og kompetent leder, og jeg er glad for at hun har takket ja til å lede IVAR sitt viktige samfunnsoppdrag videre, sier Wirak.

Som administrerende direktør får hun ansvar for å lede selskapet på en effektiv, forsvarlig og bærekraftig måte. 

Nordbø overtar stillingen til Kjell Øyvind Pedersen, som går av med pensjon. 

- Jeg vil samtidig få takke Pedersen for den fantastiske innsatsen han har gjort for IVAR, sier Wirak.

Nordbø tiltrer stillingen i juni 2020. 

 

Om IVAR IKS

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester.