Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Bli bøssebærer!

IVAR oppfordrer alle til å bli bøssebærer for TV-aksjonen.

Årets TV-aksjon skal gi én million mennesker varig tilgang til rent vann. IVAR støtter denne aksjonen, og oppfordrer alle til å bli bøssebærere.

Sett av noen timer på søndag: Meld deg som bøssebærer på blimed.no du også!

Årets sak

Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn skal ikke trenge å gå i flere timer hver dag for å hente vann. Da får de mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn. TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til rent vann for én million mennesker.

For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet.

  • Innsamlingskonto: 8380 08 09005.
  • Næringslivskonto: 8382 08 05200.
  1. I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann gjennom Kirkens Nødhjelp.
  2. 800 millioner mennesker lever uten tilgang på rent vann, og hvert år dør 3,4 millioner mennesker av en vannrelatert sykdom.
  3. 1,5 millioner av disse er barn. Dette er ett dødsfall hvert 21. sekund. Mangel på trygt vann og sanitære fasiliteter dreper barn i en fart som tilsvarer at en jumbojet krasjer hver fjerde time.
  4. Pengene fra TV-aksjonen skal gå til å bore brønner, rehabilitere gamle brønner, installere og reparere håndpumper, installere anlegg for oppsamling av regnvann, anlegge rørledningsnett og drive hygieneundervisning. Landene dette skal utføres i, er Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, Afghanistan, Pakistan og Haiti.