Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Austbøstemmen tappes ned

Austbøstemmen i Rennesøy kommune, som eies av Rennesøy kommune og driftes av IVAR IKS, skal tappes ned mellom 1,2 og to meter for å møte nye krav til sikkerhet.

Norges vassdrag- og energidirektorat, NVE, utarbeider regelverk for damsikkerhet i Norge. I 2005 kom det nye retningslinjer for murdammer. Dette har medført at Austbøstemmen i Rennesøy kommune er revurdert og kapasiteten på regulert høyde må reduseres. Dette gjøres ved at vannet bak demningen senkes mellom 1,2 og to meter.  Da vil de nye sikkerhetskravene være oppfylt.

Nedtappingen av vannet vil starte umiddelbart og skje kontrollert. Det vil kun kunne merkes som økt vannføring i elva. Vannspeilet i vannet vil etter hvert ligge om lag 1,2 meter under det som til nå har vært normalt.

IVAR og Rennesøy kommune har også sendt ut pressemelding om dette.

Foto: Ingerid Pegg, Lyse