Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Alle gode ting er fire

IVAR, Skretting, Scanship og Høst i sirkulært samarbeid.

Nytt prosjekt gjenvinner slam fra landbasert oppdrettsanlegg til verdifull gjødsel.

Ett grønt prosjekt innen sirkulær økonomi blir nå etablert av firkløveret. Prosjektet skal samle opp fiskeskitt og forrester fra Marine Harvests settefiskanlegg, og foredle slammet til verdifull gjødsel. Dette vil bidra til at havbruket kan spille en enda viktigere rolle i utvilingen av den grønne økonomien.

Les hele saken her. 

Logistikksjef i Skretting Frode Jåsund og Oddvar Tornes fagansvarlig slambehandling i IVAR. Foto:Skretting