Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

22. mars er Verdens Vanndag

Vann er en ressurs som vi tar for gitt. Skru på springen og vannet renner. Da er det lett å glemme at i store deler av verden er rent vann en mangelvare. FN setter fokus på alle menneskers rett til reint vann ved å markere Verdens Vanndag onsdag 22. mars.

I vår region har vi sånn overflod av vann at det nesten blir for mye av det gode. Men neste gang det styrtregner, send en tanke til kvinner og barn i Afrika, som bruker år av livet på å hente vann.

"Vannveien" for kvinner i Afrika er i gjennomsnitt seks kilometer. Kvinner og barn bruker nesten 40 milliarder timer hvert år på å hente vann! Å ha lang vei til vannet er ikke bare fysisk slitsomt. Det fører til mindre tid til utdanning, omsorg og inntektsgivende arbeid. Den tida som burde vært brukt på å danne grunnlaget for en bedre framtid blir i stedet brukt på å hente vann.
Mer enn en milliard mennesker lever uten tilgang på reint drikkevann. Fire millioner barn og seks millioner voksne dør hvert år av sykdommer som skyldes dårlig drikkevann. Hver eneste dag er halvparten av sengene på verdens sykehus fylt opp av pasienter med sykdommer forårsaket av dårlig vann. (Tallene er hentet fra www.fn.no)

I vårt land og vår region er bildet ganske annerledes. Men også her kreves det innsats for å produsere reint og sunt drikkevann. Den jobben er det IVAR som gjør. IVAR forsyner 300 000 personer med drikkevann hver dag, hele døgnet, hele året. Vi tenker kvalitet, og vannbehandlingsanlegget på Langevatn har fokus på teknologi og kompetanse for til en hver tid å ha den beste og mest effektive rensemetoden. Geografi og klima sørger for at vi har gode og rause vannkilder, men det kreves høyt spesialisert fagkunnskap for å produsere nok vann med god kvalitet for å forsyne hele regionen.

IVAR leverer ut 20 000 vannflasker til skoler, barnehager og idrettslag hvert år, for å stimulere til å velge sunt vann som tørstedrikk. Vi leverer vann til deltakerne i Nordsjørittet, og vi leverer vann til festivaldeltakere på Gladmat, Vannfestivalen og en menge andre, mindre arrangement i distriktet.

Så neste gang du skrur på springen for å ta deg et glass vann, eller for å vaske hendene, håret eller bilen, vanne plenen eller fylle bassenget, vit at du er priviligert som har ubegrenset tilgang til rent, friskt vann. Vi tar vannet for gitt - det er det ikke alle som kan.