Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

150 elever besøkte IVAR

3. mars fikk IVAR besøk av 150 åtteklassinger fra Øygard ungdomsskole.

Fagansvarlig Karl Olav Gjerstad fortalte elevene om vann og vannrensing.

Fagansvarlig Eline Nilsen Furre fortalte om avløp og avløpsrensing.

Ass. avdelingsleder ved Gjenvinning, Tord Tjeldlaat, fortalte om gjenvinning.

Elevene var delt i to grupper, én gruppe før lunsj og én gruppe etter lunsj. De fikk forelesning om hvert emne i ca. en skoletime.

Lektor2-ordningen

Besøket var i forbindelse med lektor2-ordningen.

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret. Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Gjennom Lektor2-ordningen får skolen ressurser til å etablere og utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i samarbeid med bedrifter og institusjoner som bruker realfag i sitt arbeid.