Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Strandrydding

Ønsker du å delta på den årlige strandryddedagen i mai?

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet.

Hold Norge Rent arrangerer tidlig i mai hvert år Strandrydderdagen, og har ulike ordninger for tilskudd til ryddeaksjoner, sjekk nettsiden for gjeldende ordning.

Jæren og Ryfylke friluftsråd har også ulike ordninger for strandrydding, sjekk nettsider:

Jæren Friluftsråd:  http://jarenfri.no/ 

Ryfylke Friluftsråd  http://www.ryfri.no/

 

Interessert i å rydde selv?

Kontakt en av organisasjonene over, evt kommunen din.

Frivillige lag og foreninger som skal organisere ryddeaksjon, må ta kontakt med kommunen på forhånd for å avtale eventuell henting av avfallet.

Enkeltpersoner som rydder i strandsonene eller i friområder, tar avfallet med seg hjem eller kaster det i offentlige avfallsbeholdere i området der du rydder. Du kan og levere marint avfall gratis på gjenvinningsstasjonen på Forus.

Hold Norge Rent har også andre lokale avtaler for mottak, sjekk hjemmesidene til Hold Norge Rent