Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Strandrydding

Ønsker du å delta på den årlige strandryddedagen i mai?

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet.

Hold Norge Rent arrangerer tidlig i mai hvert år Strandrydderdagen, og har ulike ordninger for tilskudd til ryddeaksjoner, sjekk nettsiden for gjeldende ordning.

Jæren og Ryfylke friluftsråd har også ulike ordninger for strandrydding, sjekk nettsider:

Jæren Friluftsråd:  http://jarenfri.no/ 

Ryfylke Friluftsråd  http://www.ryfri.no/

 

Interessert i å rydde selv?

Kontakt en av organisasjonene over, evt kommunen din.

Frivillige lag og foreninger som skal organisere ryddeaksjon, må ta kontakt med kommunen på forhånd for å avtale eventuell henting av avfallet.

Enkeltpersoner som rydder i strandsonene eller i friområder, tar avfallet med seg hjem eller kaster det i offentlige avfallsbeholdere i området der du rydder.

Hold Norge Rent har også lokale avtaler for mottak, sjekk hjemmesidene til Hold Norge Rent