Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Strandryddedagen 2018

Strandryddedagen 5. mai 2018

Årets Strandryddedag finner sted lørdag 5. mai, og er en del av strandryddeuken 30. april – 6. mai.

Hold Norge Rent arrangerer tidlig i mai hvert år Strandrydderdagen, og har ulike ordninger for tilskudd til ryddeaksjoner. Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet. 

Les mer om den Strandryddedagen her.

Bli med på Norges største dugnad:

Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig har anledning til å delta på dugnaden. I Ryddeportalen kan du se hvor i Rogaland det er meldt om forsøpling eller du kan melde inn selv. Du kan å sjekke allerede planlagte ryddeaksjoner, eller så kan du opprette en aksjon selv.

Frivillige lag og foreninger som skal organisere ryddeaksjon, må ta kontakt med kommunen på forhånd for å avtale eventuell henting av avfallet. Hold Norge Rent har og lokale avtaler for mottak, sjekk hjemmesidene til Hold Norge Rent

Enkeltpersoner som rydder i strandsonene eller i friområder, tar avfallet med seg hjem eller kaster det i offentlige avfallsbeholdere i området der du rydder.

Du kan levere marint avfall gratis på gjenvinningsstasjonen på Forus og Sele.

VIKTIG! - Bruk gjennomsiktige sekker til strandryddingen eller bestill egne poser/ryddepakker fra Hold Norge Rent https://holdnorgerent.no/ryddepakker/, så unngår du å måtte betale gebyr på 30,- pr sekk når du kommer til gjenvinningsstasjonen.

Jæren og Ryfylke friluftsråd har også ulike ordninger for strandrydding:

Jæren Friluftsråd:  http://jarenfri.no/ 

Ryfylke Friluftsråd  http://www.ryfri.no/

 

Les mer