Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Hovedvannledning Vest

IVAR IKS har i dag en hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal,  til Tjensvoll i Stavanger. Det er besluttet å etablere en ny rørledning for å sikre forsyningen av rent drikkevann til regionen. Prosjektet har fått navnet Hovedvannledning vest.

Ledningen vil gå via Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Rørledningen er foreløpig antatt å få en diameter på 1200 - 1600 mm og være omtrent 40 km lang.

Reguleringsplaner og prosjektering er planlagt ferdigstilt etter sommeren 2019. Anleggsperioden er planlagt startet i løpet av utgangen av 2019 med en varighet på tre år. Anleggsarbeidene er planlagt oppdelt i flere kontrakter.