Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Priser

Priser på gjenvinningsstasjonene (private husholdninger)

Restavfall opp til en kubikkmeter koster 125 kroner. Større lass øker med 125 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Nå skal alt avfall som du vil levere i sekk,  leveres i gjennomsiktige avfallssekker på IVARs gjenvinningsstasjoner. Leverer du sorte plastsekker må du betale ett gebyr på 30,- pr sekk. Gjennomsiktige plastsekker: 30,- kan kjøpes på Gjenvinningsstasjonen på Forus eller her.

 

For private husholdninger er det gratis å levere:

Farlig avfall: Slik som maling, white spirit og lignende, EE-avfall og asbest. Asbest må alltid leveres forsvarlig pakket i tett plast.

Marint avfall (strandrydding): Er gratis å levere på gjenvinningsstasjonen på Forus.

Fritidsbåter under 15 fot: Er gratis å levere på Gjenvinningsstasjonen på Forus og Sele.

Hageavfall: Er gratis å levere på Gjenvinningsstasjonen på Forus og Sele.

Byttebuå: Det er gratis å levere brukbare ting du ikke trenger til Byttebuå.

 

Næringskunder:
Opp til en kubikkmeter koster 325 kroner. Lass som er større, øker med 325 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Næringslivskunder kan ikke levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, men henvises til firma som behandler farlig avfall.

For alle kunder gjelder følgende:
Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt.

 

Kompost

Priser:

Liten tilhenger                     kr 100

Stor tilhenger inntil 3 m3     kr 200

Har du behov for mer en 3 m3 ta kontak med Odd-bjørn Dysjaland eller Inge Syvertsen ved avdeling Hogstad på 934 88 582 for nærmere avtale.