Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Priser
Sist oppdatert: 2017-01-02

Priser på gjenvinningsstasjonene

Private husholdninger:
Opp til en kubikkmeter koster 125 kroner. Større lass øker med 125 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

For private husholdninger er det gratis å levere farlig avfall (slik som maling, white spirit og lignende), EE-avfall og asbest. Asbest må alltid leveres forsvarlig pakket i tett plast.

 

Næringskunder:
Opp til en kubikkmeter koster 325 kroner. Lass som er større, øker med 325 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Næringslivskunder kan ikke levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, men henvises til firma som behandler farlig avfall.

 

For alle kunder gjelder følgende:
Hageavfall kan leveres til halv pris.
Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt.

 

Nye regler for kompost

På grunn av stor etterspørsel innfører vi nå betaling på IVAR sin kompost både Forus og Sele gjenvinningsstasjon.

Priser:

Liten tilhenger                     kr 100

Stor tilhenger inntil 3 m3     kr 200

Har du behov for mer en 3 m3 ta kontak med Odd-bjørn Dysjaland eller Inge Syvertsen ved avdeling Hogstad på 934 88 582 for nærmere avtale.

 

Priser for slammottak i Mekjarvik
Sist oppdatert: 2017-01-02

Priser per tonn for 2017 (ekskl. mva):

Matavfall, storhusholdning  kr.   986 
Septik  kr.   196
Septik, avvannet  kr.   808
Organisk/fett  kr.   808

Mottak og pris for avfall fra industri og næringsliv fastsettes ut fra sammensetning og kvalitet. 
Leveransen må avtales med IVAR på forhånd .