Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Ny hovedvannledning vest

IVAR IKS har i dag en hovedvannledning fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal, til Tjensvoll i Stavanger. Det er besluttet å etablere en ny rørledning for å sikre forsyningen av rent drikkevann til regionen. Prosjektet har fått navnet Ny hovedvannledning vest.

Ledningen vil gå via Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Rørledningen er foreløpig antatt å få en diameter på 1200 - 1400 mm og vil være omtrent 33 km lang.

Reguleringsplaner og prosjektering er planlagt ferdigstilt andre kvartal 2019. Anleggsperioden er planlagt startet ved årsskiftet 2019/2020, med en varighet på tre-fire år. 

Relevant informasjon vil bli lagt ut på denne nettsiden. Du finner kart der du kan se om din eiendom blir direkte berørt av prosjektet. Klikk inn på din kommune. Velg kartblad som dekker din eiendom ut fra oversiktskartet, og zoom inn til du ser eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid vil bli utlyst i lokal presse og i personlig brev i løpet av juni. Høringsfristen er utvidet pga. sommerferie og er satt til medio september. Grunneiermøter vil bli avholdt i starten av september 2018, dette varsles på denne nettsiden, i lokal presse og på de respektive kommuners hjemmesider.

 

IVAR kontaktperson:
Prosjektleder Jonn Egil Berget
E-post: jonneb@ivar.no
Tlf: 905 72 426.
 

 

Velg din kommune: