Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Gjenvinningsstasjoner
Sist oppdatert: 2016-11-22

IVAR og IVARs eierkommuner driver flere gjenvinningsstasjoner i regionen. Den største er IVAR gjenvinningsstasjon Forus.

- Forus gjenvinningsstasjon

- Sele, Hå, Rennesøy og Kvitsøy gjenvinningsstasjon

IVAR gjenvinningsstasjon Forus
Sist oppdatert: 2017-02-24

Avfall fra private husholdninger og mindre foretak kan leveres på IVAR gjenvinningsstasjon Forus.

Gjenvinningsstasjonen ligger like ved Lövenstrasse på Stokka i Sandnes kommune. Besøksadressen er Forusbeen 200. Du kommer lettest til stasjonen ved å ta motorveien til avkjørselen ved IKEA. Ta så av mot Sola. Da vil du få gjenvinningsstasjonen på venstre side og innkjørsel er fra rundkjøringen.

Over 137.000 biler besøkte stasjonen i 2016.

Hva kan leveres
Avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen skal være sortert. På stasjonen forventes det at avfallet leveres i følgende kategorier:

Papir, papp, plast, isopor, metaller, rent trevirke, impregnert trevirke, tøy og tekstiler, glass- og metallemballasje, bildekk, bilbatterier, farlig avfall (husk original emballasje), hageavfall, stein, grus, jord, hvitevarer, elektrisk avfall og pcb-vinduer. Keramikk, porselen, glass (vaser, drikkeglass, fat ol.) og gips sorteres hver for seg.

Når disse avfallstypene er levert på rett plass på gjenvinningsstasjonen, kan resten kastes i restavfallet. NYHET! Nå skal restavfallet leveres i blanke avfallssekker. Les mer her!

Vi kan ta imot biler med lastevolum inntil 16 m3 og en total lengde på ti meter. Traktorer er ikke tillatt på Forus, men kan levere på Sele gjenvinningsstasjon på onsdager.

Nye regler for kompost

Fra 19. mai 2015 koster det 50 kroner dersom kunder ønsker at de ansatte skal lesse kompost for dem. Grunnen til dette er stor etterspørsel av komposten. Det blir levert ut maks 2 kubikk pr. kunde, for lessing med maskin kr. 50,-. Kunden kan lesse selv gratis.

IVAR er dessverre tomme for kompost frem til våren 2017. 

Varedeklarasjon for Sele kompost

Asbest
Både Forus og Sele gjenvinningsstasjon tar i mot asbest fra privatpersoner, og dette er gratis å levere. All asbest må være helt innpakket i plast og godt teipet (se bildet) , slik at væte ikke kan komme til. Asbestpakkene kan legges på palle, avhengig av mengden som ønskes levert. Vi kan hjelpe til med å laste av med truck.

 

 

Over 18 år og interessert i gjenvinning?

Dersom du er over 18 år og interessert i en deltidsstilling på gjenvinningsstasjonen, kan du sende en åpen søknad til ivar@ivar.no.

IVAR gjenvinningsstasjon Sele
Sist oppdatert: 2017-02-23

Avfall fra private husholdninger og mindre foretak kan leveres på Sele gjenvinningsstasjon.

Sele har reduserte åpningstider. Sjekk om det er åpent før du kjører.

Gjenvinningsstasjonen ligger ved tidligere Sele avfallsplass på grensa mellom kommunene Klepp og Sola.  Besøksadressen er Kleppvegen 837. Du kommer lettest til stasjonen ved å kjøre riksvei 510, det tar om lag ti minutter fra Sola sentrum.
Fra nord passeres tettstedet Tjelta, og etter to km viser veiskiltet ”Gjenvinningsstasjon” at stasjonen er på høyrea side av riksveien. Fra sør passeres Voll og deretter to avkjørsler til Sele, gjennom bomstasjonen og et par hundre meter videre. Veiskiltet med ”Gjenvinningsstasjon”  viser avkjøring til venstre.

Nye regler for kompost

Fra 19. mai 2015 koster det 50 kroner dersom kunder ønsker at de ansatte skal lesse kompost for dem. Grunnen til dette er stor etterspørsel av komposten. Det blir levert ut maks 2 kubikk pr. kunde, for lessing med maskin kr. 50,-. Kunden kan lesse selv gratis.

For kunder med større tilhengere (traktortilhenger) eller lastebiler, må en betale kr. 100,- pr kubikk for komposten. Maks 2 kubikk pr. kunde.

IVAR er dessverre tomme for kompost frem til våren 2017. 

Asbest

Nå kan kunder også levere asbest på Sele gjenvinningsstasjon! For privat husholdningskunder er det gratis å levere asbest.

All asbest må være helt innpakket i plast og godt teipet (se bildet) , slik at væte ikke kan komme til. Asbestpakkene kan legges på palle, avhengig av mengden som ønskes levert. Vi kan hjelpe til med å laste av med truck.

Næringskunder kan ikke levere Asbest på gjenvinningsstasjonene, men må levere det direkte til DIM i Egersund, Svåheia avfallsplass, tlf. 51 46 65 00.

Alt avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen skal være sortert. På stasjonen forventes det at avfallet leveres i følgende kategorier:

Papir, papp, plast, isopor, metaller, rent trevirke, impregnert trevirke, tøy/tekstiler, glass- og metallemballasje, bildekk, bilbatterier, farlig avfall (husk original emballasje), hageavfall, stein/grus/jord, hvitevarer, elektrisk avfall og PCB-vinduer.

Når alle de nevnte avfallstypene er levert på rett plass på gjenvinningsstasjonen, kan resten kastes i restavfallet.

Vi kan ta imot biler med lastevolum inntil 16 m3 og en total lengde på ti meter. Traktorer er ikke tillatt på lørdager, men kan levere avfall på Sele gjenvinningsstasjon på onsdager.


 

Hå miljøstasjon
Sist oppdatert: 2016-11-30

Hå miljøstasjon på Nærbø er et tilbud til innbyggerne i Hå kommune. Gjenvinningsstasjonen ligger på teknisk lager på Nærbø. For mer informasjon, se heimesidene til Hå kommune.

Kvitsøy gjenvinningsstasjon
Sist oppdatert: 2016-11-30

For mer informasjon om gjenvinningsstasjonen på Kvitsøy, se kommunens nettsider.

Re gjenvinningsstasjon
Sist oppdatert: 2016-11-30

Re gjenvinningsstasjon er stengt. Bruk gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele.

Rennesøy gjenvinningsstasjon
Sist oppdatert: 2016-10-11

På Hausken på Rennesøy tar vi imot farlig avfall, hvitevarer, EE-avfall og klorparafinerte- og PCB-vinduer som er farlig avfall. For mer informasjon om gjenvinningsstasjonen på Rennesøy, se kommunens nettsider.

PCB-vinduer: Isolerglassvinduer som er produsert i Norge i årene 1965-1975, eller i utlandet fra 1965 – 1979. Årstall står ofte inne i aluminiumslisten inne i vinduet. Ved usikkerhet leveres vinduet som PCB-vindu.

Isolerglassruter produsert etter disse årstall, eller som har stempelet « Thermopane» inne i rammen, er ikke PCB-vinduer.  

Klorparafinerte vinduer: Isolerglassvinduer produsert i tidsperioden 1976-1990 (står eventuelt i aluminiumslisten inne i vinduet), eller vinduer uten årstall, kan inneholde klorparafiner. 

Les mer i IVARs detaljerte avfallsguide.