Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Gi Gass! Fyll posen!

I løpet av høsten og fram mot jul 2017 får alle husstander i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Hå, Time, Rennesøy og Gjesdal nye resirkulerbare poser til å kaste matavfallet i. De nye posene er større, sterkere, enklere å knytte, mer holdbare og holder bedre på fukt. Det gjør det enklere for deg å kildesortere og enklere for oss å produsere miljøvennlig biogass.

Hvorfor bruke plast istedenfor bioposer til matavfallet?

Årsaken til at bioposene byttes ut med resirkulerte plastposer er at matavfallet som fram til nå har gått til å produsere kompost, nå skal gå til produksjon av miljøvennlig biogass. Vi vil ha mer av det uspiselige matavfallet ditt og tror økt brukervennlighet på posene vil gjør det enklere for deg og sortere.

Selv om vi i Rogaland er gode på sortering ser vi at en del av matavfallet fortsatt går i restavfallet. Vi tror økt brukervennlighet gjør at flere vil sortere. Matavfallet ditt vil gå rett til biogassproduksjon på Grødaland og vi ønsker at flest mulig er med på å gi gass - å fylle posen med uspiselig matavfall!.

Mange har klaget på at bioposene var for små, at de gikk lekk og revnet lett når de hadde ligget en stund. De gikk rett og slett ut på dato. Med de nye posene blir det forhåpentligvis lettere å sortere matavfallet ditt.

Bioposer og biogassanlegg

Bioposer er ett dårlig alternativ for biogassanlegg, de egner seg best til kompostering. Når posene blir utsatt for høy varme blir de seige som tyggegummi og skaper problemer for maskinene. Plastposene rives lettere i stykker og fjernes med andre ting som ikke skal være i matavfallet (greiner, tennisballer, lego, plastemballasje m.m) før det går videre til biogassproduksjon.

Kan jeg bruke vanlige handleposer av plast til matavfallet?

Nei. Vi ber om at når du har brukt opp bioposene, bruker de nye posene i matavfallet. Disse er garantert resirkulerte og tynnere enn de vanlige handleposene du får i butikken. De nye posene er dedikert til matavfall, og vi ønsker at de brukes til dette formålet og at vi får de i retur. Vil du begynne å bruke de nye plastposene med en gang er det viktig at du ikke kaster hele ruller med bioposer i matavfallet, men legger de i restavfallet.

Ønsker du å lære mer om miljøkonsekvenser av bruk av plast i forhold til blant annet bioposer, se rapporten fra Miljødirektoratet fra 2008 her.

Lurer du på når du får de nye posene? - kontakt servicekontoret i din kommune.

Hva skal vi med biogassen jeg er med på å produsere?

Biogassen blir til klimanøytralt drivstoff for kjøretøy og båter som tidligere gikk på bensin og diesel. I denne lille filmen kan du se mer om anlegget og hvorfor biogass er så smart.