Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Blir drikkevann
Sist oppdatert: 2018-08-31

Birkelandsvatnet i Bjerkreim blir ny drikkevannskilde.

Etter en helhetlig vurdering mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at fordelene med Birkelandsvatnet som drikkevannskilde er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser. Derfor har NVE gitt tillatelse til å hente ut drikkevann fra Birkelandsvatnet.

birkelandsvatnet

Les saken i Aftenbladet her!

Det skal sikre tilstrekkelige mengder drikkevann til 12 kommuner i Stavangerregionen med en forventet folketallsøkning opptil 500.000 personer fram mot 2050.

Ulike vannkilder og løsninger er vurdert og to av disse er også konsekvensutredet: Birkelandsvatnet og Store Myrvatn.

IVAR søker bare om utbygging av Birkelandsvatnet. Dette alternativet har betydelig lavere utbyggingskostnad enn Store Myrvatn og miljøvirkningene er også noe mindre på grunn av kortere vannvei og mindre inngrep, heter det i vedtaket fra NVE.

Det skal bygges ca. 1 km ny anleggsveg, ca. 4,8 km ny råvannstunnel og en 800 meter lang service- og tilkomsttunnel med portalbygg.

For å sikre tilstrekkelig drikkevann og minstevassføring i tørre perioder, vil IVAR tappe vann fra de regulerte vannene Stølsvatn og Romsvatn til Birkelandsvatnet innenfor den konsesjon IVAR allerede har.

Lokalt har det vært mye diskusjon om restriksjoner på aktiviteter i nedbørsfeltet til drikkevannet, og mange bønder har fryktet for framtiden.

NVE legger vekt på at Mattilsynet som faginstans vurderer Birkelandsvatnet som en svært sikker kilde.

– Mattilsynet har godkjent Birkelandsvatnet som vannkilde uten klausulering og mener at gjeldende lover og regelverk vil skjerme kilden for uheldig påvirkning og forurensing i uoverskuelig framtid. NVE legger derfor til grunn for vår vurdering at tiltaket ikke vil føre til økte restriksjoner eller vesentlig endring i arealbruken, heter det i vedtaket fra NVE.

Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen i IVAR er fornøyd med at en langvarig konsesjonsbehandling nå er brakt til ende.

– Jeg er tilfreds med at vi har fått konsesjon for det vi har søkt om, og også at betingelsene er i tråd med med det vi har gitt uttrykk for.

– Når kan dere gå i gang med å etablere ny vannforsyning?

– Det er for tidlig å si noe eksakt om dette nå. Vi vil ikke bli overrasket om noen av partene anker saken inn for departementet. I så fall vil det nok gå ytterligere ett år. I tillegg må vi innlede en dialog med Bjerkreim kommune om reguleringsløpet for planen. Der blir det et viktig spørsmål hvilket detaljnivå vi må legge oss på, sier Pedersen.

Se IVAR Rundt
Sist oppdatert: 2018-08-30

Lurer du på hva som skjer i IVAR? I denne TV-sendingen får du et lite innblikk i våre prosjekter og våre ansatte. 

Vanningsforbud opphevet
Sist oppdatert: 2018-08-20

Forbudet mot hagevanning for private og bedrifter er nå opphevet.

Fra og med 20. august er forbudet opphevet i Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Time, Klepp og Hå kommune.

Vi oppfordrer likevel til begrenset vannforbruk da det er lite vann i kildene. 

Det skal sikre stabil vannforsyning til alle som får vann fra Langevatn, og sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå branner.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte din bostedskommune.

IVAR tar i bruk ny vannkilde
Sist oppdatert: 2018-07-31

På grunn av lite nedbør, mindre vann i vannkildene og høyt vannforbruk, tar IVAR nå i bruk reservevannkilden Hagavatn.

Selv om det har kommet noe nedbør, er vi fremdeles opptatt av å utnytte vannressursene best mulig og redusere nedtappingen av Romsvatn og Storevatn. Derfor tar IVAR nå i bruk reservekilden Hagavatn som vil forsyne kommunene Hå, Time og Klepp med drikkevann. 

I forbindelse med innkoplingen av Hagavatn kan abonnentene i en forbigående periode oppleve misfarget vann. Vannet er likevel trygt å drikke.  

Innkoplingen skjer torsdag 2. august.  

Vi minner om at det generelle vanningsforbudet fremdeles gjelder. Vi vil sammen med kommunene gi beskjed når vanningsforbudet kan oppheves.  

Vannkvalitet

I den første perioden etter at Hagavatn er koplet inn, kan vannet være misfarget. Dette skyldes at vannets strømningsretning endres. Misfargingen vil forsvinne etter en tid. Det kan forventes noe klorlukt. 

I motsetning til drikkevannet fra Langevatn vil vannet som leveres fra Hagavatn ikke være tilsatt kalk (kalsium). Det skal ikke ha noen praktiske konsekvenser for deg som bruker vannet.

Disse bildene viser lavere vannmengde i Romsvatn. 

 

Vannet

Vannet er desinfisert med klor. Klor tilsettes med en mengde 0,5-1,0 mg/.  Restklormengden vil være mindre enn 0,05 mg/l når vannet når forbrukerne. 

Vannet fra Langevatn som er vårt ordinære vannverk, er tilsatt kalk og CO2 for å få et drikkevann som er stabilt og lite korrosivt, med følgende karakteristikker:
Kalsium (Ca)         ca 20 mg/l
Alkalitet        ca 1,0 mmol/l
pH             ca 8,2

Vannet fra Hagavatn vil derimot ikke være stabilisert. pH justeres til ca 7,0 i vannbehandlingsprosessen. pH i drikkevannet vil påvirkes bl.a av rørmaterialet. 

Dette betyr at pH i drikkevannet ute hos forbrukerne kan variere. Følgende karakteristikker kan gis:

Kalsium (Ca)         ca 1 mg/l
Alkalitet        ca 0,05 mmol/l
pH            6,5-9,0
Aluminium (Al)         <0,2 mg/l
Jern             <0,2 mg/l

568 tonn gjødsel til Vietnam
Sist oppdatert: 2018-07-30

Nylig pakket IVAR hele 947 sekker med 568 tonn Minorga-gjødsel som ble sendt til våre kunder i Vietnam. 

Avløp og slam er noe de fleste tenker på som ubrukelig avfall, men IVAR bruker avløpsslammet til å lage nytt, miljøvennlig gjødsel på SNJ.

Se video fra pakkingen her: (Dobbeltklikk for større bilde)

 

I Minorga kombinerer vi de gode egenskapene fra både mineralsk og organisk gjødsel. En mineralorganisk gjødsel inneholder lett plantetilgjengelig mineralsk næring, samt organisk næring som frigjøres i takt med plantenes behov over tid. Tilførsel av organisk materiale gjennom gjødsel bidrar også til å vedlikeholde og øke det organiske innholdet i jorda, noe som gir jorda struktur og stimulerer til et rikt mikrobielt liv.

Produktet er et balansert, lagringsstabilt og prismessig godt alternativ til mineralsk gjødsel, og har også et naturlig høyt innhold av mikronæringsstoffer. Sist, men ikke minst, bidrar det til et mer bærekraftig jordbruk og sikrer gjenvinning av næringsstoffer fra storsamfunnet. Dermed sluttes sirkelen fra jord til bord.

 

Stoppet brudd i en fart
Sist oppdatert: 2018-07-20

Et stort ledningsbrudd i Sandnes ble stoppet på mellom 5 og 10 minutter.

Det var takket være våre automatiske rørbruddsventiler. Ingen mistet vannet, og det ble ikke registrert noen skader. Det viser at systemene våre virker!

Før bruddet ble stoppet var vannmengden oppe i 1000 liter pr sekund.

Besøk av klima- og miljøministeren
Sist oppdatert: 2018-06-14

13. juni fikk IVAR besøk av Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Elvestuen besøkte IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren, fikk en omvisning i IVARs gjødselfabrikk. Han ble imponert over at vi bruker slam og avløp til å produsere biogass og gjødsel.

Tusen takk for hyggelig besøk!

Foto: Kjetil Birkedal Pedersen.

IVAR på Jentebølgen 2018
Sist oppdatert: 2018-05-31

IVAR delte ut vann og vannflasker til over 1000 spreke damer på Jentebølgen 2018. 

Jentebølgen er et løp for alle jenter, og deltakerne løper eller spaserer i eget tempo gjennom den 5 km lange løypen.

På målstreken fikk alle kaldt og godt IVAR-vann. Det ble satt stor pris på i varmen.

Ingrid Ingebrigtsen imponerte med en andreplass, og ble strålende fornøyd med IVAR-flasken.

Byttebuå stenges i 2 dager
Sist oppdatert: 2018-05-30

Utlevering i Byttebuå er stengt hele onsdag 6. juni, og torsdag 7. juni frem til kl. 14.00.

 

Innleveringen er åpen som normalt.

Beklager ulempene dette medfører.

In English:

Byttebuå is closed:
Wednesday 6/6: All day.
Thursday 7/6: Until 14.00.

Stephen vant 10.000 kroner
Sist oppdatert: 2018-05-16

Stephen fra Sandnes ble nylig trukket ut som ny vinner i Returkartonglotteriet. Han vant 10.000 kroner!

Han var strålende fornøyd da IVAR kom på besøk.

- Jeg er kjempeglad! Jeg har brettet og stappet melkekartonger i alle år, men har aldri tenkt at jeg kom til å vinne. Andre har alltid spurt hvorfor jeg gidder, og da har jeg sagt at jeg vil gjøre en innsats for miljøet, forklarer han.

Pengene skal gå til årets sommerferie, noe hele familien får glede av.

Gratulerer og takk for innsatsen!

Siden 1997 har alle som skyller, bretter og stapper drikkekartonger og skriver navn og nummer på kubbene, deltatt i Returkartonglotteriet som administreres av Grønt Punkt Norge. Hvert år trekkes det ut hele 124 vinnere som deler en pott på 1.6 millioner kroner.

Slik deltar du:

Alle kan delta og vinne i returkartonglotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc. Premiene er fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000.

Kartongene leveres i den vanlige kommunale returordningen, sammen med annen papp og papir.

Enkeltkartonger:  Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på. Enkeltkartoner er med i trekningen om 10 000 kroner.

Kubber:  For å vinne 100 000 må du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge på. Skriv navn og telefonnummer på kubben. For skolemelk-kartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Kubbene er også med i trekningene om 10 000 kroner.

Les mer om Returkartonglotteriet her.

Takk til alle som bidro!
Sist oppdatert: 2018-05-11

To fulle båter med strandryddeavfall ble tømt på IVAR gjenvinningsstasjon Forus i forbindelse med strandryddedagen.

IVAR-ansatte sto klare kl. 9 for å ta imot strandryddere og dele ut boller som takk for innsatsen. 

Hva er strandryddedagen? Hvert år deltar tusenvis av frivillige på Strandryddedagen, som er Norges største kollektive ryddedugnad. Den offisielle ryddedagen var lørdag 5. mai. Alle som leverte marint- og herreløst avfall til IVAR fikk en liten overraskelse.

I løpet av hele uken var det 90 000 frivillige som tok turen ut og ryddet strender. Takk til alle som bidro for å holde strendene våre rene!

IVAR trenger ny innkjøper
Sist oppdatert: 2017-05-30

Vi er på jakt etter deg som er god på offentlige anskaffelser.

Din viktigste oppgave vil være konkurransegjennomføringer for inngåelse av rammeavtaler. Innkjøpsprosessen gjøres innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, fra planlegging til tildeling av kontrakt. Arbeidet krever samarbeid med øvrige avdelinger i IVAR for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, samt valg av leverandør.

Aktuelle arbeidsoppgaver

- oppfølging for økt bruk av rammeavtalene
- oppfølging og ajourhold av konkurransemaler i kvalitetssikringssystemet
- planlegging, veiledning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag, samt kunngjøring av konkurranser
- koordinering av anskaffelsesprosesser, herunder rammeavtaler, investeringskjøp og rådgivning innkjøpsspørsmål
- rådgivning ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag
- avtaleforvaltning og leverandøroppfølging
- analyser av innkjøpsdata, avvik/avtalelojalitet, prisutvikling, rapportering og oppfølging av tiltak
- rådgivning til andre avdelinger om offentlige anskaffelser, samt bistand ved evt. klagehåndtering
- bistå i prosessen med digitalisering av innkjøp. Implementering og vedlikehold av E-handelsløsning og elektroniske innkjøps-/avtaleverktøy

Kvalifikasjoner

- høyere relevant utdannelse.
- god økonomisk, juridisk og forretningsmessig forståelse og relevant erfaring
- solid erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser og konkurranser kan kompensere for formell utdannelse

Førerkort kl. B.

Ønskede kvalifikasjoner

- erfaring fra konkurransegjennomføringer/innkjøp/anskaffelser innen offentlig virksomhet
- god kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser
- god skriftlig og muntlig framstillingsevne
- erfaring fra operativt og strategisk innkjøp
- erfaring med elektroniske innkjøpsløsninger er foretrukket
- generelt god kjennskap til relevante IT-verktøy
- inngående kompetanse og ferdigheter i bruk av regneark til økonomiske analyser

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er åpen, engasjert og pålitelig, er strukturert og har en løsningsorientert innfallsvinkel til oppgaver og utfordringer
Det legges stor vekt på serviceinnstilling og samarbeidsevner.
Det er ønskelig at du kan kommunisere godt på alle nivå i vår virksomhet også med våre eksterne kunder og samarbeidspartnere.

Krav til språkkunnskaper

Det stilles krav om norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby

-fleksibel arbeidstid, dyktige kolleger og trivelig arbeidsmiljø
-gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger
-spennende selskap som står foran nye utviklingsområder

Søknad sendes

Søknad sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må du ta med på et evt. intervju. Vi ber deg også fylle ut CV fullstendig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med personal på tlf. 51 90 85 00.

Søknadsfrist  11.06.2017                        Utlyst dato                                        Vårref             8-17 JKA

Kontaktperson:  Innkjøpsansvarlig Geir Strømland.  Mobil: 47 50 95 65, E-post: geir.stromland@ivar.no

Ledig stilling i IVAR
Sist oppdatert: 2017-05-08

IVAR søker driftsteknikere til Regionale renseanlegg.

Driftsteknikere

Driftsområdet Regionale renseanlegg består av syv avløpsrenseanlegg i Jærregionen og et biogassanlegg for behandling av avløpsslam og matavfall på Grødaland. 

Driftsområdet har p.t. 12 ansatte og har sin base på Grødaland, Nordsjøvegen 2385, 4365 Nærbø.

Anlegget for mottak og forbehandling av matavfall skal settes i drift og vi trenger derfor nye medarbeidere.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

- Drift av matavfallsmottaket på Grødaland.

- Vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr.

- Innlasting av matavfall med hjullaster.

- Bidra til optimalisering og forbedring av anlegget.

 

Arbeidsoppgavene vil være allsidige og varierte innenfor drift og vedlikehold av matavfallsmottaket. Det vil bli gitt

nødvendig opplæring og kurs for evt. manglende kompetanse.


Kvalifikasjoner

- Fagutdanning innen mekaniske fag, industri-, anleggs- eller landbruksmekaniker.

- God prosessforståelse.

- Førerkort kl. B


Ønskede kvalifikasjoner

- Erfaring med drift og vedlikehold av roterende utstyr.

- Erfaring fra service og kundekontakt.

- Generell god datakompetanse.

- Hjullaster (M4).


Personlige egenskaper

- Vi søker deg som er positiv, engasjert og løsningsorientert lagspiller.

- Du tar ansvar og trives med å jobbe selvstendig og i team.

- Du er kvalitetsbevisst, har god prosessforståelse og har et øye for forbedringer.

- Gode personlige egenskaper og holdninger vektlegges høyt.

- Du tar HMS på alvor.

- Det er ønskelig at du kan kommunisere godt på alle nivå i vår virksomhet også med våre eksterne kunder og

samarbeidspartnere.


Krav til språkkunnskaper

Det stilles krav om norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Det stilles krav om at den aktuelle kandidat testes for allergier før ansettelse. Blant annet for gress og støv.


Vi kan tilby

-Fleksibel arbeidstid

-Ordnede arbeidsforhold

-Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger

-Spennende selskap som står foran nye utviklingsområder.

-Lønn i henhold til lokale avtaler


Søknad sendes

Søknad sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må du ta med på et evt. intervju. Vi ber deg også fylle ut CV fullstendig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med personal på tlf. 51 90 85 00.

 

Søknadsfrist    21.05.2017                  Utlyst dato        03.05.2017                           Vårref                  7-17 HL


Kontaktperson: Helene Lie, Driftssjef, tlf: 52979534, helene.lie@ivar.no

IVAR på Forusmøtet 2017
Sist oppdatert: 2017-04-26

Rudolf Meissner lover ett unikt og effektivt anlegg i det nye sorteringsanlegget på Forus.

Hva skjer på Forus?

Den 25.april samlet 150 representanter for bedriftene på Forus næringsområde seg til "Forusmøtet 2017" en årlig begivenhet arrangert av Næringsforeningen i Stavanger der næringsdrivende i området utveksler sine erfaringer og synspunkter. IVAR v/Rudolf Meissner brukte anledningen til å fortelle om IVARs nye sorteringsanlegg for restavfall som er under bygging i Miljøparken.

Naboer av IVAR sitt anlegg på Forus har selvfølgelig fått med seg at noe er på gang ved gjenvinningsstasjonen og ønsket informasjon om byggeprossessen og hvilke konsekvenser det vil ha for innbyggerne og ikke minst for de nærmeste naboene på Forus. Rudolf påpekte at investeringsrammen på 600 mill. gjør prosjektet stort, både investeringsmessig men også innovasjonsmessig.

Innovasjon og konsekvenser

-Vi vil for all del ikke få folk til å slappe av med kildesorteringen, men det nye anlegget vil for eksempel føre til at mer kan kastes i restavfallet og færre ting må sorteres hjemme. For eksempel kan all plast og metallemballasje etter hvert gå i restavfallet sier Meissner.

Sorteringsanlegget vil og føre til ett positivt miljøregnskap, bare klimagassbesparelsen vil tilsvare utslipp fra 20 000 personbiler. Det vil dessuten føre til at IVAR-kommunenens målsetting om 75% utsorteringsgrad på husholdningsavfall oppnås. Det brukes en masse avanserte maskiner som klarer å skille metaller, papir og en rekke ulike plastsorter rett fra restavfallet, helt automatisk.

Fortsatt gode naboer på Forus

Meissner legger ikke skjul på at bygget vil vise godt igjen i landskapet, og at det vil føre til noe økt trafikkbelastning. Men 25 lastebiler inn/ut av anlegget pr dag bør være håndterbart til sammenligning med de 160 000 som besøker gjenvinningsstasjonen hvert år.

Lukt og støy er to umiddelbare konsekvenser alle er opptatte av. Rudolf innrømmer at det kan komme litt lukt men siden all behandling foregår innendørs og siden IVAR bl.a har valgt en 65 m høy skorstein istedenfor 40 m som var minstekravet, føler IVAR seg godt innenfor det som er akseptabelt. Når det gjelder støy ligger beregnet lydnivå under det som er oppgitt for støyfølsom bebyggelse om natten så alt tyder på at IVAR og naboene på Forus vil være på godfot også når det nye anlegget er i drift om ett drøyt år.

Les mer om det nye sorteringsanlegget her

Vi har kompost
Sist oppdatert: 2017-04-21

Gjenvinningsstasjonen på Forus har fått inn kompost.

Vi minner om at vi på grunn av stor pågang nå tar betalt for kompost på Forus og Sele gjenvinningsstasjon. Les mer om priser og betingelser her