Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR trenger ny innkjøper
Sist oppdatert: 2017-05-30

Vi er på jakt etter deg som er god på offentlige anskaffelser.

Din viktigste oppgave vil være konkurransegjennomføringer for inngåelse av rammeavtaler. Innkjøpsprosessen gjøres innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, fra planlegging til tildeling av kontrakt. Arbeidet krever samarbeid med øvrige avdelinger i IVAR for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, samt valg av leverandør.

Aktuelle arbeidsoppgaver

- oppfølging for økt bruk av rammeavtalene
- oppfølging og ajourhold av konkurransemaler i kvalitetssikringssystemet
- planlegging, veiledning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag, samt kunngjøring av konkurranser
- koordinering av anskaffelsesprosesser, herunder rammeavtaler, investeringskjøp og rådgivning innkjøpsspørsmål
- rådgivning ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag
- avtaleforvaltning og leverandøroppfølging
- analyser av innkjøpsdata, avvik/avtalelojalitet, prisutvikling, rapportering og oppfølging av tiltak
- rådgivning til andre avdelinger om offentlige anskaffelser, samt bistand ved evt. klagehåndtering
- bistå i prosessen med digitalisering av innkjøp. Implementering og vedlikehold av E-handelsløsning og elektroniske innkjøps-/avtaleverktøy

Kvalifikasjoner

- høyere relevant utdannelse.
- god økonomisk, juridisk og forretningsmessig forståelse og relevant erfaring
- solid erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser og konkurranser kan kompensere for formell utdannelse

Førerkort kl. B.

Ønskede kvalifikasjoner

- erfaring fra konkurransegjennomføringer/innkjøp/anskaffelser innen offentlig virksomhet
- god kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser
- god skriftlig og muntlig framstillingsevne
- erfaring fra operativt og strategisk innkjøp
- erfaring med elektroniske innkjøpsløsninger er foretrukket
- generelt god kjennskap til relevante IT-verktøy
- inngående kompetanse og ferdigheter i bruk av regneark til økonomiske analyser

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er åpen, engasjert og pålitelig, er strukturert og har en løsningsorientert innfallsvinkel til oppgaver og utfordringer
Det legges stor vekt på serviceinnstilling og samarbeidsevner.
Det er ønskelig at du kan kommunisere godt på alle nivå i vår virksomhet også med våre eksterne kunder og samarbeidspartnere.

Krav til språkkunnskaper

Det stilles krav om norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby

-fleksibel arbeidstid, dyktige kolleger og trivelig arbeidsmiljø
-gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger
-spennende selskap som står foran nye utviklingsområder

Søknad sendes

Søknad sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må du ta med på et evt. intervju. Vi ber deg også fylle ut CV fullstendig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med personal på tlf. 51 90 85 00.

Søknadsfrist  11.06.2017                        Utlyst dato                                        Vårref             8-17 JKA

Kontaktperson:  Innkjøpsansvarlig Geir Strømland.  Mobil: 47 50 95 65, E-post: geir.stromland@ivar.no

Ledig stilling i IVAR
Sist oppdatert: 2017-05-08

IVAR søker driftsteknikere til Regionale renseanlegg.

Driftsteknikere

Driftsområdet Regionale renseanlegg består av syv avløpsrenseanlegg i Jærregionen og et biogassanlegg for behandling av avløpsslam og matavfall på Grødaland. 

Driftsområdet har p.t. 12 ansatte og har sin base på Grødaland, Nordsjøvegen 2385, 4365 Nærbø.

Anlegget for mottak og forbehandling av matavfall skal settes i drift og vi trenger derfor nye medarbeidere.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

- Drift av matavfallsmottaket på Grødaland.

- Vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr.

- Innlasting av matavfall med hjullaster.

- Bidra til optimalisering og forbedring av anlegget.

 

Arbeidsoppgavene vil være allsidige og varierte innenfor drift og vedlikehold av matavfallsmottaket. Det vil bli gitt

nødvendig opplæring og kurs for evt. manglende kompetanse.


Kvalifikasjoner

- Fagutdanning innen mekaniske fag, industri-, anleggs- eller landbruksmekaniker.

- God prosessforståelse.

- Førerkort kl. B


Ønskede kvalifikasjoner

- Erfaring med drift og vedlikehold av roterende utstyr.

- Erfaring fra service og kundekontakt.

- Generell god datakompetanse.

- Hjullaster (M4).


Personlige egenskaper

- Vi søker deg som er positiv, engasjert og løsningsorientert lagspiller.

- Du tar ansvar og trives med å jobbe selvstendig og i team.

- Du er kvalitetsbevisst, har god prosessforståelse og har et øye for forbedringer.

- Gode personlige egenskaper og holdninger vektlegges høyt.

- Du tar HMS på alvor.

- Det er ønskelig at du kan kommunisere godt på alle nivå i vår virksomhet også med våre eksterne kunder og

samarbeidspartnere.


Krav til språkkunnskaper

Det stilles krav om norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Det stilles krav om at den aktuelle kandidat testes for allergier før ansettelse. Blant annet for gress og støv.


Vi kan tilby

-Fleksibel arbeidstid

-Ordnede arbeidsforhold

-Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger

-Spennende selskap som står foran nye utviklingsområder.

-Lønn i henhold til lokale avtaler


Søknad sendes

Søknad sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må du ta med på et evt. intervju. Vi ber deg også fylle ut CV fullstendig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med personal på tlf. 51 90 85 00.

 

Søknadsfrist    21.05.2017                  Utlyst dato        03.05.2017                           Vårref                  7-17 HL


Kontaktperson: Helene Lie, Driftssjef, tlf: 52979534, helene.lie@ivar.no

IVAR på Forusmøtet 2017
Sist oppdatert: 2017-04-26

Rudolf Meissner lover ett unikt og effektivt anlegg i det nye sorteringsanlegget på Forus.

Hva skjer på Forus?

Den 25.april samlet 150 representanter for bedriftene på Forus næringsområde seg til "Forusmøtet 2017" en årlig begivenhet arrangert av Næringsforeningen i Stavanger der næringsdrivende i området utveksler sine erfaringer og synspunkter. IVAR v/Rudolf Meissner brukte anledningen til å fortelle om IVARs nye sorteringsanlegg for restavfall som er under bygging i Miljøparken.

Naboer av IVAR sitt anlegg på Forus har selvfølgelig fått med seg at noe er på gang ved gjenvinningsstasjonen og ønsket informasjon om byggeprossessen og hvilke konsekvenser det vil ha for innbyggerne og ikke minst for de nærmeste naboene på Forus. Rudolf påpekte at investeringsrammen på 600 mill. gjør prosjektet stort, både investeringsmessig men også innovasjonsmessig.

Innovasjon og konsekvenser

-Vi vil for all del ikke få folk til å slappe av med kildesorteringen, men det nye anlegget vil for eksempel føre til at mer kan kastes i restavfallet og færre ting må sorteres hjemme. For eksempel kan all plast og metallemballasje etter hvert gå i restavfallet sier Meissner.

Sorteringsanlegget vil og føre til ett positivt miljøregnskap, bare klimagassbesparelsen vil tilsvare utslipp fra 20 000 personbiler. Det vil dessuten føre til at IVAR-kommunenens målsetting om 75% utsorteringsgrad på husholdningsavfall oppnås. Det brukes en masse avanserte maskiner som klarer å skille metaller, papir og en rekke ulike plastsorter rett fra restavfallet, helt automatisk.

Fortsatt gode naboer på Forus

Meissner legger ikke skjul på at bygget vil vise godt igjen i landskapet, og at det vil føre til noe økt trafikkbelastning. Men 25 lastebiler inn/ut av anlegget pr dag bør være håndterbart til sammenligning med de 160 000 som besøker gjenvinningsstasjonen hvert år.

Lukt og støy er to umiddelbare konsekvenser alle er opptatte av. Rudolf innrømmer at det kan komme litt lukt men siden all behandling foregår innendørs og siden IVAR bl.a har valgt en 65 m høy skorstein istedenfor 40 m som var minstekravet, føler IVAR seg godt innenfor det som er akseptabelt. Når det gjelder støy ligger beregnet lydnivå under det som er oppgitt for støyfølsom bebyggelse om natten så alt tyder på at IVAR og naboene på Forus vil være på godfot også når det nye anlegget er i drift om ett drøyt år.

Les mer om det nye sorteringsanlegget her

Vi har kompost
Sist oppdatert: 2017-04-21

Gjenvinningsstasjonen på Forus har fått inn kompost.

Vi minner om at vi på grunn av stor pågang nå tar betalt for kompost på Forus og Sele gjenvinningsstasjon. Les mer om priser og betingelser her

 

Åpning av biogassanlegget
Sist oppdatert: 2017-04-06

Rundt 120 gjester deltok da IVAR biogassanlegg Grødaland ble åpnet 6. april 2017.

Den offisielle åpningen ble gjort av konstituert statssekretær Terje Halleland. 

Bakgrunn: IVAR IKS har bygget et biogassanlegg for ulike typer slam, matavfall og annet organisk avfall på Grødaland i Hå kommune. Anlegget blir ett av Norges største biogassanlegg, og koster 500 millioner kroner totalt. Les mer om anlegget her!

I tillegg ble Vitengarden sin utstilling om biogass åpnet. Den skal fungere som IVAR sitt visningsanlegg, for å gjøre publikum kjent med biogass.

Se alle bildene fra åpningen her:


Statssekretær Terje Halleland og adm. direktør i IVAR, Kjell Øyvind Pedersen, ble utfordret i en quiz om biogassanlegget. (Pedersen vant)


Årets unge bonde kjørte biogass-traktor til Vitengarden sin utstilling.

Takk til alle som deltok!

Biogass er fremtiden
Sist oppdatert: 2017-04-04

Biogass er fremtiden til Rogaland. Se video om biogass her.

Biogass - hva er det? Hvordan blir den til og hvordan kan den brukes som drivstoff?

IVAR-vannflasker
Sist oppdatert: 2017-04-03

Idrettslag, barnehager, helsestasjoner og skoleklasser i våre eierkommuner kan søke om vannflasker fra IVAR.

Vi er dessverre tomme for flasker. Du kan ta kontakt igjen i april 2018.

De store flaskene rommer en halv liter.

De små flaskene rommer 0,33 liter og passer best til barn opp til første klasse.

Mottaker må selv hente flaskene hos IVAR. For å søke om vannflasker, send mail til ivar@ivar.no 

Andre gaveartikler utleveres kun i IVARs egne konkurranser på stander og lignende.

Vi sender ikke flaskene, de er kun for brukere i våre eierkommuner.

Vant i returkartonglotteriet
Sist oppdatert: 2017-03-29

Rønnaug Bakke fra Stavanger er den glade vinner av 10 000 kroner i Returkartonglotteriet!

En smilende Rønnaug åpnet dørene for oss, og var strålende fornøyd med premien som ble overrakt av IVAR.  Rønnaug er opptatt av miljøet, og synes det er hyggelig å kunne bidra til gjenbruk. Hun har signert, brettet og stappet melkekartongene sine i alle år, selv om hun var usikker på om lotteriet enda eksisterte.  Overraskelsen ble derfor ekstra stor når hun fikk beskjed om at hun var vinneren.

Hva premien skal gå til er fortsatt litt usikkert, men en skal ikke se bort fra at en ny sykkel kan stå parkert på utsiden om ikke alt for lenge.

Slik deltar du!

Alle kan delta og vinne i returkartonglotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc. Årlig deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000.

Kartongene leveres i den vanlige kommunale returordningen, som oftest sammen med annen papp og papir.

Nyhet! Fra 2017 har du to valg. Hver enkelt kartong er nå et lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på.

For å vinne 100 000 må du fortsatt skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Skriv navn og telefonnummer på kubben. For skolemelk-kartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Kubbene er også med i trekningene om 10 000 kroner.

Les mer om returkartonglotteriet her

Ledige stillinger i IVAR
Sist oppdatert: 2017-03-24

IVAR søker 3 driftsteknikere til Sentralrenseanlegget Nord-Jæren.

Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) er under utvidelse og har 3 ledige stillinger

Anlegget på Mekjarvik renser idag avløpsvannet fra ca 300 000 mennesker i Stavanger-regionen, etter utvidelsen vil kapasiteten øke til ca 400 000 mennesker. I løpet av 2016/2017 vil også rensemetoden endres fra kjemisk til biologiskrensing. Arbeidssted er SNJ, Mekjarvik 10, 4070 Randaberg.

Driftstekniker, elektro/automasjon (SNJ)

Aktuelle arbeidsoppgaver

Drift og vedlikehold av våre prosessanlegg.

Installasjon, feilsøking, testing, oppstart og vedlikehold av el. installasjoner.

Feilsøking på kommunikasjonsutstyr og sambandslinjer for driftskontrollanlegg.

Internkontroll og rapportering.

Deltakelse i prosjekter, bygging og igangsetting av nyanlegg.

Systematisk forbedringsarbeid

Det kan bli aktuelt å inngå i IVARs vaktordning.

Vi trenger deg som har

- fagbrev elektro gr.L og fagbrev automasjon.

- erfaring med systematisk forbedringsarbeid ( Lean, TPM)

- generell god datakompetanse

Det stilles krav om førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Vi søker en positiv, engasjert og løsningsorientert lagspiller.

Du tar ansvar og trives med å jobbe selvstendig og i team.

Gode personlige egenskaper og holdninger vektlegges.

Du tar HMS på alvor.

Krav til språkkunnskaper:

Det stilles krav om norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres. God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby

- spennende og varierte arbeidsoppgaver

- gode utviklingsmuligheter i et spennende selskap

- kjekke kollegaer og et godt arbeidsmiljø

- gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger

- fleksibel arbeidstid

- lønn i henhold til lokale avtaler

Søknad sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må du ta med på et evt. intervju. Vi ber deg også fylle ut CV fullstendig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med personal på tlf. 51 90 85 00.

Søknadsfrist    16.04.2017           Utlyst dato        21.03.2017                           Vårref                  4-17 OM

Kontaktperson: Hilde Rygg, Driftskoordinator, hilde.rygg@ivar.no - Olav Marvik, Driftssjef,  Olav.marvik@ivar.no

 

Driftstekniker mekanisk vedlikehold (SNJ)

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Vedlikehold og reparasjoner av våre maskiner og utstyr.

Bistå i prosjektarbeid.

Bidra til optimalisering og forbedring av våre anlegg.

Systematisk forbedringsarbeid.

Vi trenger deg som har

- fagutdanning innen mekaniske fag, industri-, anleggs- eller landbruksmekaniker

- lang og bred erfaring innen vedlikehold av forskjellig typer maskiner og utstyr

- kunnskap om damp og trykkluftanlegg

- erfaring med systematisk forbedringsarbeid ( Lean, TPM)

- erfaring fra service og kundekontakt

- generell god datakompetanse

Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

Vi søker en positiv, engasjert og løsningsorientert lagspiller.

Du tar ansvar og trives med å jobbe selvstendig og i team.

Du er kvalitetsbevisst og har et øye for forbedringer.

Gode personlige egenskaper og holdninger vektlegges høyt.

Du tar HMS på alvor.

Det er ønskelig at du kan kommunisere godt på alle nivå i vår virksomhet også med våre eksterne kunder og

samarbeidspartnere.

Krav til språkkunnskaper

Det stilles krav om norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby

- spennende og varierte arbeidsoppgaver

- gode utviklingsmuligheter i et spennende selskap

- kjekke kollegaer og et godt arbeidsmiljø

- gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger

- fleksibel arbeidstid

- lønn i henhold til lokale avtaler

Søknad sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må du ta med på et evt. intervju. Vi ber deg også fylle ut CV fullstendig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med personal på tlf. 51 90 85 00.

Søknadsfrist    02.04.2017                         Utlyst dato        21.03.2017                           Vårref                  5-17 OM

Kontaktperson: Hilde Rygg, Driftskoordinator,  hilde.rygg@ivar.no  - Olav  Marvik, Driftssjef,  Olav.marvik@ivar.no

 

Driftstekniker, prosess og kjemi (SNJ)

Aktuelle arbeidsoppgaver

Varierende oppgaver innen drift og overvåking av våre prosessanlegg.

Forebyggende vedlikehold, reparasjoner, renhold og forefallende arbeid i anlegget.

Systematisk forbedringsarbeid.

Det kan bli aktuelt å inngå i IVARs vaktordning.

Vi trenger deg som har

- fagutdanning innenfor prosess og kjemi

- erfaring fra drift av tørkeanlegg og/eller biogassanlegg og/eller lignende prosessanlegg

- erfaring med dampanlegg 

- erfaring med systematisk forbedringsarbeid (Lean, TPM)

- generell god datakompetanse

Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

Vi søker en positiv, engasjert og løsningsorientert lagspiller.

Du tar ansvar og trives med å jobbe selvstendig og i team.

Gode personlige egenskaper og holdninger vektlegges .

Du tar HMS på alvor.

Krav til språkkunnskaper

Det stilles krav om norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby

- spennende og varierte arbeidsoppgaver

- gode utviklingsmuligheter i et spennende selskap

- kjekke kollegaer og et godt arbeidsmiljø

- gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger

- fleksibel arbeidstid         

- lønn i henhold til lokale avtaler

Søknad sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må du ta med på et evt. intervju. Vi ber deg også fylle ut CV fullstendig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med personal på tlf. 51 90 85 00.

Søknadsfrist    02.04.2017                          Utlyst dato        21.03.2017                           Vårref                  6-17 OM

Kontaktperson: Hilde Rygg, Driftskoordinator, hilde.rygg@ivar.no  - Olav  Marvik, Driftssjef, Olav.marvik@ivar.no

Kjøp sekker her
Sist oppdatert: 2017-03-14

IVAR tilbyr nå salg av 10 stk gjennomsiktige avfallssekker med knytehank (240L) til 30 kroner. 

Gjennomsiktige sekker og matavfallsruller selges på IVARs gjenvinningsstasjoner.

I tillegg kan sekkene bestilles på nett, og blir da levert på døra:

Ved kjøp av produkter via disse nettløsningen har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Innsamling av FM-radioer
Sist oppdatert: 2017-02-23

FØRST I NORGE: I år stenges flere FM-sendinger, og IVAR og RYMI har derfor startet innsamling av radioer til gjenbruk.

- Det beste er selvfølgelig om folk ønsker å beholde og bruke FM-radioen, men faktum er at mange nordmenn kommer til å gå over til DAB-radio i løpet av året. Derfor ønsker vi å tilby innsamling til gjenbruk, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning hos IVAR.

IVAR har sammen med Avfall Norge tatt initiativ til å få til et nasjonalt løft for innsamling og gjenbruk av de 10 – 20 millioner FM-radioer som ligger i de tusen hjem.

Mange har radioer liggende hjemme, på hytta eller på arbeidsplassen, som vil bli mindre anvendelige når flere FM-sendinger nå stenger.

- Jeg har ventet på at det skulle komme en nasjonal gjenbruksordning lenge. Men når ingenting skjer nasjonalt, må vi i IVAR ta initiativ selv, sier Tjelflaat.

Sikker innsamling av FM-radioer til gjenbruk starter mandag 27. februar hos IVAR og RYMI (Ryfylke miljøverk IKS). De første beholderne vil bli utplassert på IVAR gjenvinningsstasjon Forus. Deretter vil alle gjenvinningsstasjonene til IVAR og RYMI få beholdere.

- Vi har tatt samtaler og møter med returselskapene for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), og de er positive til å få til en ordning med gjenbruk av FM-radioene i andre land, sier Tjelflaat.

Kan kjøpe adapter

Dersom du ønsker å beholde FM-radioen din, er det mange radioer som kan oppgraderes til DAB med en adapter. Adaptere kan kjøpes hos radio-forhandlere.

- Plastposer er mer miljøvennlig
Sist oppdatert: 2017-02-17

Skuespiller og Ap-politiker Kristoffer Joner vil forby plastposer. Men papirposer er faktisk ikke så miljøvennlige som vi kanskje tror.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad her!

– Jeg synes det er fint at folk engasjerer seg for mindre bruk av plastposer. Men fasiten er dessverre ikke så enkel. Det er en myte at papir er mer miljøvennlig enn plast, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning hos IVAR.

– Jeg skjønner at folk tenker at plast er «fy fy» når de ser at plasten havner i hvalen og i verdenshavet. Og nettopp dét er et gigantisk miljøproblem. Men vi kan ikke si at plastposene i Norge havner i havet. Det er å trekke det for langt. Studier i Norge viser at svært få plastposer havner i naturen, sier Tjelflaat.

Han viser til en rekke forskningsrapporter nettopp om plast- og papirposer. Disse knuser myten om at papir er mest miljøvennlig.

– Det er gjort mange internasjonale utredninger på dette. De fleste livsløpsanalyser konkluderer med følgende: å gå over til økt forbruk av papirposer gir større negative konsekvenser for miljøet enn plast.

Miljødirektoratets rapport «Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer» fra 2008 konkluderer med at produksjonen av papirposer er mer ressurs- og energikrevende enn produksjon av plastposer.

«I et miljøperspektiv kommer papirbæreposen dårligere ut av det enn plastbæreposer,» konkluderer rapporten.

Ifølge Miljødirektoratet utgjør plastbæreposer under én prosent av totalt husholdningsavfall. 80 prosent av bæreposene brukes minst to ganger.


Foto: Marie von Krogh/Aftenbladet.

Resirkuleres

Videre sier Tjelflaat at både papirposer og plastposer kan resirkuleres.

– En papirpose kan resirkuleres cirka syv ganger. Plastposen kan i teorien resirkuleres et uendelig antall ganger, så sant plasten er rein. Det er den riktignok ikke alltid, men den kan uansett resirkuleres svært mange ganger.

– Dessuten må du se på at dersom hele verden skulle gå over til papirposer, vil det medføre et økt press på verdens skogøkosystemer.

– Plast gjør vel større skade enn papir når det havner i havet?

– Det er riktig, men norske plastposer havner stort sett ikke i havet. De aller fleste blir brukt til å kaste restavfall oppi eller til å kildesortere annet avfall i.

Han sier at vanlig plast også kommer bedre ut i undersøkelser enn nedbrytbare plastposer.

– Så du synes ikke det er en god idé å forby plastposer til fordel for papirposer?

– Nei, ikke i Norge. 82 prosent av posene blir brukt til å kaste avfall i. Forbyr man bruk av poser i butikk, må folk kjøpe posene på rull. Da er man nesten like langt.
 

Færre poser

Han vil likevel oppfordre til mindre bruk av plast.

– Selv om bæreposene er nyttige, ønsker vi ikke at man skal bruke flere enn nødvendig. Småposer er ikke nødvendig, og produsentene i varehandel bør lage poser som er enkle for forbrukerne å bruke om igjen.

– Vi råder også folk til å bruke plastposene så mange ganger som mulig før man anvender dem til å ha avfallet i. Og så er jo det aller beste selvsagt å «bruke vett og handle med nett.»

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er uenig med Kristoffer Joner om å forby plastposer.

– Kristoffer er en god gutt, men jeg synes han bommer veldig når han går ut med en enkel løsning om å forby plast, sier han.

– Ønsketanken hos oss alle er at plast ikke finnes. Men man har ikke greid å erstatte plast. Nå venter vi jo på nytt sorteringsanlegg og der vil plasten blir sortert og laget til pellets.

Moi Nilsen sier han bruker handlenett så langt det lar seg gjøre.

– Men det er ikke alltid jeg husker det i hverdagen, sier han.

- Plastposer er mer miljøvennlig
Sist oppdatert: 2017-02-17

Skuespiller og Ap-politiker Kristoffer Joner vil forby plastposer. Men papirposer er faktisk ikke så miljøvennlige som vi kanskje tror.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad her!

– Jeg synes det er fint at folk engasjerer seg for mindre bruk av plastposer. Men fasiten er dessverre ikke så enkel. Det er en myte at papir er mer miljøvennlig enn plast, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning hos IVAR.

– Jeg skjønner at folk tenker at plast er «fy fy» når de ser at plasten havner i hvalen og i verdenshavet. Og nettopp dét er et gigantisk miljøproblem. Men vi kan ikke si at plastposene i Norge havner i havet. Det er å trekke det for langt. Studier i Norge viser at svært få plastposer havner i naturen, sier Tjelflaat.

Han viser til en rekke forskningsrapporter nettopp om plast- og papirposer. Disse knuser myten om at papir er mest miljøvennlig.

– Det er gjort mange internasjonale utredninger på dette. De fleste livsløpsanalyser konkluderer med følgende: å gå over til økt forbruk av papirposer gir større negative konsekvenser for miljøet enn plast.

Miljødirektoratets rapport «Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer» fra 2008 konkluderer med at produksjonen av papirposer er mer ressurs- og energikrevende enn produksjon av plastposer.

«I et miljøperspektiv kommer papirbæreposen dårligere ut av det enn plastbæreposer,» konkluderer rapporten.

Ifølge Miljødirektoratet utgjør plastbæreposer under én prosent av totalt husholdningsavfall. 80 prosent av bæreposene brukes minst to ganger.


Foto: Marie von Krogh/Aftenbladet.

Resirkuleres

Videre sier Tjelflaat at både papirposer og plastposer kan resirkuleres.

– En papirpose kan resirkuleres cirka syv ganger. Plastposen kan i teorien resirkuleres et uendelig antall ganger, så sant plasten er rein. Det er den riktignok ikke alltid, men den kan uansett resirkuleres svært mange ganger.

– Dessuten må du se på at dersom hele verden skulle gå over til papirposer, vil det medføre et økt press på verdens skogøkosystemer.

– Plast gjør vel større skade enn papir når det havner i havet?

– Det er riktig, men norske plastposer havner stort sett ikke i havet. De aller fleste blir brukt til å kaste restavfall oppi eller til å kildesortere annet avfall i.

Han sier at vanlig plast også kommer bedre ut i undersøkelser enn nedbrytbare plastposer.

– Så du synes ikke det er en god idé å forby plastposer til fordel for papirposer?

– Nei, ikke i Norge. 82 prosent av posene blir brukt til å kaste avfall i. Forbyr man bruk av poser i butikk, må folk kjøpe posene på rull. Da er man nesten like langt.
 

Færre poser

Han vil likevel oppfordre til mindre bruk av plast.

– Selv om bæreposene er nyttige, ønsker vi ikke at man skal bruke flere enn nødvendig. Småposer er ikke nødvendig, og produsentene i varehandel bør lage poser som er enkle for forbrukerne å bruke om igjen.

– Vi råder også folk til å bruke plastposene så mange ganger som mulig før man anvender dem til å ha avfallet i. Og så er jo det aller beste selvsagt å «bruke vett og handle med nett.»

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er uenig med Kristoffer Joner om å forby plastposer.

– Kristoffer er en god gutt, men jeg synes han bommer veldig når han går ut med en enkel løsning om å forby plast, sier han.

– Ønsketanken hos oss alle er at plast ikke finnes. Men man har ikke greid å erstatte plast. Nå venter vi jo på nytt sorteringsanlegg og der vil plasten blir sortert og laget til pellets.

Moi Nilsen sier han bruker handlenett så langt det lar seg gjøre.

– Men det er ikke alltid jeg husker det i hverdagen, sier han.

Du kaster 30 kilo plast
Sist oppdatert: 2017-02-15

Hver av oss kaster 30 kilo plast i året. 70 prosent av dette havner i restavfallet.

IVAR har funnet ut at innbyggerne i IVAR-kommunene tilsammen produserer 9500 tonn plast i året (bare husholdninger, ikke næringslivet). Per innbygger blir dette 30 kilo. 70 prosent av dette havner i restavfallet, 30 prosent blir kildesortert av innbyggerne. 

Les hele saken i Stavanger Aftenblad her.

– Innimellom tar vi et dypdykk i restavfallet. Da sorterer vi avfallet i kategorier og veier det. Da finner vi ut hvor mye plast som havner der. Folk er ikke flinke nok til å kildesortere plasten, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning hos IVAR.

De siste ti årene er det gjort tre slike dypdykk i berget av plast vi kaster fra oss. Et menneske blir knøttlite sammenlignet med de svære, komprimerte plasthaugene som ligger hos Fretex vest på Gausel. Daglig fylles flere lastebiler med plast, som kjøres til Tyskland for resirkulering.

Time best

Mengden plast vi forbruker er relativt stabil fra 2007 til i dag, men vi kildesorterer mer enn vi gjorde for ti år siden. I fjor kildesorterte hver innbygger i snitt 8,8 kilo plast. For ti år siden sorterte vi 5,94 kilo.

Forskjellene er store mellom IVAR-kommunene. Mens en innbygger i Stavanger i fjor kildesorterte 4,9 kilo av sine til sammen 30 kilo plast, sorterte folk i Time hele 19 av 30 kilo.

– Årsaken til dette er både at Time kommune har henteordning for plast, og at de bare henter restavfallet en gang i måneden. Derfor er det ikke så god plass i dunken og man blir mer bevisst på å resirkulere, sier han.

Til sammenligning må innbyggerne i Stavanger ta med seg plasten sin til en miljøstasjon og kaste det der. I Stavanger hentes restavfallet annenhver uke.

Nå kan stumpen gjenvinnes
Sist oppdatert: 2017-02-13

IVAR har startet innsamling av stearinlys til gjenvinning.