Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vil du besøke et av IVARs anlegg?

På grunn av høy byggevirksomhet på de fleste anleggene våre må vi dessverre nedprioritere besøksaktiviteten på Langevatn og Sentralrenseanlegget Mekjarvik fram til høsten 2018. Det betyr at vi ikke tar imot besøk fra skoleklasser, lag og foreninger.