Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vil du besøke et av IVARs anlegg?

Det er mulig å besøke IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren i Mekjarvik (avløpsrensing).

IVAR må dessverre nedprioritere besøksaktiviteten på Langevatn første halvår i 2017. Det betyr at vi ikke tar imot besøk fra skoleklasser, lag og foreninger.