Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren

IVAR sentralrenseanlegg Nord- æren (SNJ) er det største og mest avanserte renseanlegget i IVAR-regionen. Det ligger i Mekjarvik i Randaberg kommune, om lag ti kilometer fra Stavanger. Anlegget tar imot avløpsvann fra kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes og Gjesdal. Selve renseanlegget er plassert i fjellhaller, mens slambehandlingen, administrasjonsbygg og verksted er bygd utenfor fjellanlegget.

 

IVARs avløpsrensing sikrer rene strender og rent hav

 

Avløpsvannet føres frem til renseanlegget i et hovedledningssystem fra Figgjo i Sandnes kommune til Mekjarvik, totalt om lag 35 kilometer. Ledningssystemet består av selvfallsledninger, pumpeledninger og tunneler.

Avløpsvannet inneholder både spillvann (kloakk) og overvann (regn- og overflatevann). Under nedbørsperioder vil det derfor oppstå store variasjoner i tilrenningen til anlegget. Tilløpstunnelen fra Bjergsted er en fullprofilboret tunnel som har en diameter på 3,5 meter og er åtte kilometer lang. Tunnelen har et volum på 77 000 m3 og fungerer som et utjevningsmagasin under nedbørsperioder.

I tillegg til selve renseanlegget i Mekjarvik og tilløpstunnelen fra Bjergsted, omfatter anlegget en fire kilometer lang utslippstunnel til Håsteinfjorden. Utslippspunktet er på 80 meters dyp 1,6 kilometer fra land.

Det er dimensjonert for 240 000 personekvivalenter (pe). En personekvivalent tilsvarer avløpsvann fra en person i ett døgn. Anlegget ble satt i drift 13. mars 1992.