Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren

IVAR sentralrenseanlegg Nord- æren (SNJ) er det største og mest avanserte renseanlegget i IVAR-regionen. Det ligger i Mekjarvik i Randaberg kommune, om lag ti kilometer fra Stavanger. Anlegget tar imot avløpsvann fra kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes og Gjesdal. Selve renseanlegget er plassert i fjellhaller, mens slambehandlingen, administrasjonsbygg og verksted er bygd utenfor fjellanlegget.

Les mer
Slammottak

I slammottaket mottar IVAR slam fra andre avløpsrenseanlegg. Sentralrenseanlegg Nord-Jæren tar også imot septikkslam og våtorganisk avfall fra industri og næringsliv.

Les mer
Regionale renseanlegg

I tillegg til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren har IVAR også flere regionale renseanlegg.

Les mer
Organisk gjødsel

Slammet som blir skilt ut fra avløpsvannet, går gjennom en omfattende behandling før det til slutt blir et gjødselsprodukt som kan brukes i blant annet kornproduksjon.

Les mer
Biogass

Biogass - hva er det? Hvordan blir den til og hvordan kan den brukes som drivstoff?

Biogassen som i dag selges på Lyses fyllestasjoner er produsert av IVAR på Sentralrenseanlegg Nord Jæren (SNJ) i Mekjarvik i Randberg kommune. Gassen produseres av slammet fra renseanleggene på Mekjarvik, Oltedal, Vik og Grødaland.

Les mer
Pumpestasjoner

Avløpsvannet transporteres gjennom et 35 km langt hovedtransportsystem fra Gjesdal i sør via Sandnes og Stavanger til renseanlegget i Randaberg. Transportsystemet består av selvfallsledninger, pumpestasjoner med tilhørende pumpeledninger og tunneler.

Les mer
Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Kluter, bleier, bind, bomullspinner og bomullsdotter skal ikke kastes i toalettet! (Heller ikke sokker, hatter, matrester eller mobiltelefoner...)

Les mer

Vi bryr oss om hvordan det ser ut på strendene. Vi vil at livet i fjæra og ute i havet skal ha gode kår, slik at sjømaten du spiser er rein og sunn. Derfor sørger vi i IVAR for å rense avløpsvannet før det slippes på fjorden.

Hva tror du vi gjør med det som blir igjen etter at vi har renset det vannet som slippes ned i vasken, i dusjen eller i toalettet? Vi behandler avløpsslammet som den ressursen det faktisk er, og omdanner det til fullgjødsel. Denne gjødselen blir siden brukt til å produsere korn.

Les mer