Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vi bryr oss om hvordan det ser ut på strendene. Vi vil at livet i fjæra og ute i havet skal ha gode kår, slik at sjømaten du spiser er rein og sunn. Derfor sørger vi i IVAR for å rense avløpsvannet før det slippes på fjorden.

Hva tror du vi gjør med det som blir igjen etter at vi har renset det vannet som slippes ned i vasken, i dusjen eller i toalettet? Vi behandler avløpsslammet som den ressursen det faktisk er, og omdanner det til fullgjødsel. Denne gjødselen blir siden brukt til å produsere korn.